YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

DEVLETTE REFORM YAZILARI

Birgül AYMAN GÜLER

Yayın No: 1

ISBN No: 975-6134-05-4

Paragraf-Yayed, Ankara

252 sayfa

Giriş

Bu kitap, yazarınca 1998-2004 yılları arasında yazılmış ve farklı dergilerde makale ya da broşür olarak yayımlanmış yazıları içermektedir. Kitapta yer verilen yazılar bir bütün olarak, Kamu Yönetimi Temel Kanunu Tasarısı odak noktası olmak üzere, yerel yönetimlere dönük yasama girişimleri çerçevesinde ortaya koyulan reform yaklaşımını irdelemektedir. Bu yaklaşımın temel kavramları olan "yönetişim" ile "yerellik", burada yer alan yazıların ana konularını oluşturur.

İçindekiler

  • Sunuş
  • Devletin Yeniden Yapılandırılması
  • Devlette Reform
  • KAmu Yönetimi Temel Kanunu Üzerine
  • Yönetişim: Tüm İktidar Sermayeye
  • İkinci Dalga: Siyasal ve Yönetsel Liberalizasyon
  • Küreselleşme Döneminde Yerelleşme Sorunu
  • Yerel Yönetimleri Güçlendirmek mi Adem-i Merkeziyetçilik mi?
  • Dizin
Kitaplar kategorsindeki diğer yayınlar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım