YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Sayı: 66 - Aralık 2010

İçindekiler

 • Memleket Mevzuat‘tan
 • İmar Para Cezalarına Karşı Açılacak Davalarda Görevli Mahkeme Sorunu ... Abdullah Denizer
 • Kamu Zararı .... Faik Ceyhan
 • Yönetime Katılma Hakkının Gerçekleştirilebilirliği Açısından Kent Konseyleri ve Yerel Gündem 21 .... İlhami Ilıman
 • HES‘ler, Kentsel Dönüşüm Projeleri ve AKP: Neo-Liberal Hegemonyanın Değişen Yüzü mü? ..... Mehmet Penpecioğlu
 • KOBİ‘lerin Dışa Açılmalarında Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin Konumu ve Önemi .... Sebahattin Yeşilırmak
 • 5747 Sayılı Kanun Çerçevesinde İhtiyaç Fazlası Personelin Nakline İlişkin Uygulama ve Sorunları .... Erdal Eren, Samet Pehlivan
 • Hazine Malları ve İmar Uygulaması .... Hüseyin Koçak
 • Türkiye‘de Yerel Yönetimlerle İlgili Yasal Düzenlemeler ve Büyükşehir Belediye Yasası .... Sibel Yıldırım
 • 50 Bin Belediye İşçisi Nereye Sürülüyor? .... Serhat Salihoğlu
 • Ankara‘nın İçme Suyu .... Ali Selvi
 • Kent ve Yaşam: Bizim Sinemalarımız .... Güven Tunç
 • Kitap Köşesi .... Fuat Şavk
 • Sorular / Yanıtlar .... M. Serkan Gündüz
 • Mevzuat .... İsmail Bingöl
 • Basından Seçmeler ....
 • Yargı Kararları ....
 • Köşe Yazısı...
 • Davranış Biçimleri: Şakalar/Hoş Sözler/Mutluluk .... Leziz Onaran

Künye

Genel Yayın Yönetmeni
BİRGÜL AYMAN GÜLER

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ZÜHAL DÖNMEZ

Yazı İşleri Müdürü
SİBEL YILDIRIM

Yayın Kurulu
İSMAİL BİNGÖL
AKİF ARGUN AKDOĞAN
AHMET MÜFİT BAYRAM
HÜSEYİN ÇAĞATAY
TAYFUN ÇINAR
İSMAİL SERHAT SALİHOĞLU
ABDULMENAF TURAN
SİBEL YILDIRIM

Danışma Kurulu
AHMET DOĞAN CANMAN
KÜBRA ÇAMUR
TEVFİK ÇAVDAR
OYA ÇİTÇİ
ZİYA ÇOKER
SEYHAN ERDOĞDU
CEVAT GERAY
ATİLLA GÖKTÜRK
BİRGÜL AYMAN GÜLER
METİN MUTAF
SALİH TAYFUN ORÇUN
OĞUZ OYAN
YEŞİM ŞAHİN
BİRKAN UYSAL
BELMA ÜSTÜNIŞIK
AHMET DURSUN YILMAZ
ALİ RIZA YÜCEL

İşletme Genel Yönetmeni
KEMAL DÜZEL

Memleket Mevzuat kategorsindeki diğer yayınlar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım