YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Sayı: 12 - Haziran 2006

Memleket Mevzuattan

İçindekiler

İçindekiler

 • Kamu Personel Rejimi Reform Süreci
 • Norm Kadro Uygulaması
 • Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar Üzerine Görüşler
 • İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar üzerine Görüşler
 • Yerel Yönetimlerde Norm Kadro Kararnamesine İlişkin Yapılan Tespitler ve Geliştirilen Öneriler
 • Dava Dilekçeleri
 • Röportaj: Mahmut SEREN
 • Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin esaslara Dair Bakanlar Kurulu Kararları
 • Değişen Mevzuat
 • Basından Seçmeler
 • Sorular-Yanıtlar
 • Dizin

Künye

Genel Yayın Yönetmeni
BİGÜL AYMAN GÜLE

Soumlu Yazı İşlei Müdüü
ZÜHAL DÖNMEZ

Yazı İşlei Müdüü
SİBEL YILDIIM

Yayın Kuulu
İSMAİL BİNGÖL
AKİF AGUN AKDOĞAN
AHMET MÜFİT BAYAM
HÜSEYİN ÇAĞATAY
TAYFUN ÇINA
İSMAİL SEHAT SALİHOĞLU
ABDULMENAF TUAN
SİBEL YILDIIM

Danışma Kuulu
AHMET DOĞAN CANMAN
KÜBA ÇAMU
TEVFİK ÇAVDA
OYA ÇİTÇİ
ZİYA ÇOKE
SEYHAN EDOĞDU
CEVAT GEAY
ATİLLA GÖKTÜK
BİGÜL AYMAN GÜLE
METİN MUTAF
SALİH TAYFUN OÇUN
OĞUZ OYAN
YEŞİM ŞAHİN
BİKAN UYSAL
BELMA ÜSTÜNIŞIK
AHMET DUSUN YILMAZ
ALİ IZA YÜCEL

İşletme Genel Yönetmeni
KEMAL DÜZEL

Memleket Mevzuat kategorsindeki diğer yayınlar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım