YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

MSY: Gelecek Sayılar ve Yazım Kuralları

 

 Yazım Kuralları

Dergimize katkıda bulunmak isteyenler için yazım kuralları ekteki dosyada belirtilmektedir.

Dergiye katkıda bulunmak isteyenler MSY Yazı İşleri ile iletişime geçebilir:

msy@yayed.org

MSY Yayın Kurulu tarafından belirlenen dosya konuları kapsamındaki yazılara ağırlık vermektedir. Bununla birlikte, tüm sayılarda dosya dışı yazılar da yer almaktadır. Okurlarımızla buluşacak gelecek sayıların dosya konuları, editörleri ve yazı teslim tarihleri aşağıdadır.

 

GELECEK SAYILAR


Dosya Konusu: LİBERALİZMİN KRİZİ 

Editör: Dr. Funda Karapehlivan

Yazı Teslim Tarihi: 1 Aralık 2012

Marx sermayenin yaşamın her alanını dönüştürdüğünü ileri sürmüştür. Otuz yılı aşkın süredir içinde olduğumuz neoliberal dönem, sermayenin yaşamımızın her alanına sızdığı, dönüştürdüğü bir evre olmuştur. Özelleştirmeler, eğitim ve sağlık gibi bir zamanların kamu hizmeti ve haklar çerçevesi içinde düşünülen alanlarını da metalaştırmıştır. Özellikle son beş yıla damgasını vuran kentsel dönüşüm süreci, liberalizmin Locke’dan beri en kutsal hakkı olduğu düşünülen mülkiyet hakkının da, aslında güçlünün hakkı söz konusuyken dokunulmaz olduğunu göstermiştir. Neoliberalizm, liberalizmin çelişkilerini bütün çıplaklığıyla ortaya koyan bir rejime dönüşmektedir.

Liberalizm ve neoliberalizm politik, ekonomik ve ideolojik yönleriyle düşünülmesi gereken çok katmanlı karmaşık kavramlardır. Özellikle 11 Eylül 2001’den başlayarak hızla gelişen güvenlik devleti anlayışı ve onunla bağlantılı söylemlerle neoliberalizm, liberal demokrasinin kurumlarını askıya alan bir olağanüstü hal rejimine dönüşürken, 2008’de Amerika’da başlayıp bütün dünyaya yayılan finansal krizle birlikte ekonomik bir rejim olarak da Francis Fukuyama ve Alan Greenspan gibi savunucuları tarafından bile sorgulanmaya başlanmıştır. Neoliberalizmin krizi ve çelişkileri, kapitalizm ile liberalizm arasındaki, Marx’ın işaret ettiği, çelişkili ve gerilimli ilişkiyi gözler önüne sermiş, yalnızca kendi krizini değil, aynı zamanda liberalizmin krizini de – özellikle hukuk ve haklar alanında yaşanan gerilemelerin gösterdiği gibi – açığa çıkarmıştır. Bu sayıda, liberalizm ile kapitalizm arasındaki ilişkiyi ekonomik, politik ve ideolojik yönleriyle ele alacak, neoliberalizmin içine girdiği krizin liberal kapitalizmin sonunu getirdiği tartışmaları üzerinde duracak, krizle birlikte yükselen çeşitli toplumsal hareketleri liberalizm- kapitalizm ilişkisi bağlamında ele alacak ve olası alternatifleri tartışmaya açacak yazılara yer verilecektir.  

 

 

Dosya Konusu: KAMU POLİTİKALARI

Editör: Y. Doç. Dr. Can Umut ÇİNER

Yazı Teslim Tarihi: 1 Haziran 2013

Yazında kamu politikasının en çok kabul gören tanımı, devletin yaptığı ya da yapmadığı şeydir. Türkiye’de kamu yönetiminde son yıllarda, devletin yaptığı ya da yapmadığı faaliyetlerin incelenmesi anlamında kamu politikası analizi yöntemlerinin yaygınlaştığı görülmektedir. Akademik dünyanın da kamu politikalarına olan ilgisinin, alanda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, yazılan makaleler ve kitaplar ile düzenlenen çalıştaylar aracılığıyla arttığı gözlenmektedir.

Memleket Siyaset Yönetim dergisi 2013 yılının ilk sayısı için kamu politikalarını dosya konusu yapmıştır. Sayıda, Türkiye’de yeni bir inceleme alanı olarak inşa halinde olan kamu politikalarının kuramsal boyutları ve farklı açılardan uygulama örnekleri ile ilgili yazılar beklenmektedir.

 

Memleket Siyaset Yönetim kategorsindeki diğer yayınlar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım