YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Avrupa Birliği 2005'ten Beri Yerel Yönetimlerimizi "Reform"e Ediyor!

Avrupa Birliği MEDA fonundan finanse edilen; UNDP tarafından yürütülen; İçişleri Bakanlığının yararlandığı(!) Yerel Yönetim Reformu Destek Projesi 15 Ağustos 2005'ten beri sürüyor..... 

Avrupa Birliği MEDA kaynaklı ve UNDP eliyle yürütülür reform çalışması, bir konferansla kendini hatırlattı. 30 Ekim 2007 günü Ankara'da İçişleri Bakanlığınca düzenlenen "Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uluslararası Konferansı", bu işlerin parçasıydı: http://www.milliyet.com.tr/2007/10/29/son/sonsiy11.asp

Bu konferansta Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Başkanı Marc Pierini bir konuşma yaptı. PIERINI, iyi yönetimlerin her ülke vatandaşında artan bir beklenti haline geldiğine dikkat çekerek, Türkiye'de gerçekleştirilen reformların kapsamının ciddi olduğunu söyledi. Reformlar konusunda hükümeti tebrik etmek istediğini ifade eden Pierini, "Türkiye bu reformları kendisini için yapmaktadır" dedi. Yerel idarelerin halka en yakın ve onları en iyi anlayan idareler olduğunu belirten Pierini, hesap verme, hızlı hizmet, şeffaflık ve katılımcılık doğrultusunda hizmet verilerek bölgesel farklılıkların azaltılması amacına ulaşılması gerektiğine işaret etti.

YAYED olarak, Mr. Pierini'ye teşekkür ediyoruz: Türkiye'nin bu reformları kimin için yaptığını merak ediyorduk!

Konferansın ardından Bem-Bir-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreteri Medeni Sevinç bir değerlendirme yaptı: Değerlendirmesinde,"Türkiye'de Yerel Yönetim Reformu Uluslararası Konferansı"'nda ele alınan konuların, Bem-Bir-Sen'in her platforma da dile getirdiği ve mücadelesini verdiği konular olduğunu belirterek, Yerel Yönetimler Reformu'nun tüm detaylarıyla ele alınıp hayata geçirilmesinin kaçınılmaz olduğunun bir kez daha altını çizdi. Sevinç, Konferans'ta, hantallaşan bürokrasiyle birlikte hizmet kalitesinin düşmesi Yerel Yönetimlerin bağımsız bir şekilde ele alınması zorunlululuğunu beraberinde getirdiğini söyledi. Sevinç,Yerel Yönetim yapılarının modernleştirilmesi ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi için Bem-Bir-Sen'in öteden beri dile getirdiği Yerel Yönetimler Bakanlığı'nın acilen kurulması yönündeki talebinin,hükümet tarafından mutlaka dikkate alınması gerekliliğinin bir kere daha ortaya çıktığını kaydetti. http://www.bembirsen.org.tr/haberdetay.php?fide=170 

YAYED olarak Belediye ve İl Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası'nı kutluyoruz!

Bu ilginç bir iştir. Parayı Avrupa Birliği MEDA Fonu'ndan veriyor; projeyi Türkiye adına İçişleri Bakanlığı UNDP eliyle yürütüyor. Nasıl yapıyor? Bazı belediyelerde de yürütülen bu projenin belediyede yapılışına bir örnek, Erzincan Belediyesi'nin 2007 yılı iş planıdır. İş planını, hemen aşağıda "dosyalar" başlığı altında bulabilirsiniz. Lütfen aşağıya doğru bakınız.

Bu ilginç iş, bir de Tepebaşı (Eskişehir) Belediyesi'nde sürüyor. Parayı MEDA üzerinden Avrupa Birliği'nin verdiği, Türkiye adına yürütmeyi UNDP'nin üstlendiği, duyurularını kamuoyuna İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı, Erzincan Belediyesi'nden başka bir de Tepebaşı Belediyesi'nin çok önemsemiş göründüğü bu işi, Tepebaşı Belediyesi kendi açısından şöyle duyuruyor: http://www.tepebasi-bld.gov.tr/belediye/default.php?sayfa=Projeler.php&Proje_Id=17

300 belediye arasından ilk ikiye girerek şans yakalamış belediyede Proje kapsamında yapılanlar şunlar:

1. Belediye hizmetleri gözden geçirilecek,

2. Vatandaşlara hizmet memnuniyeti anketi yapılacak, sonuçlar yuvarlak masa toplantılarında değerlendirilecek,

3. Anket sonuçlarına bakılıp "Hizmet İyileştirme Eylem Planı" yapılacak,

4. Planı uygulamak için uzman sağlanacak,

5. Belediyenin yatırım planlama, bütçe hazırlama, raporlama, muhasebe sistemi değerlendirilecek,

6. Katılımcı bütçe anlayışına geçilicek, 

7. Kadınlara ve kızlara bütçeden daha fazla pay ayrılacak,

8. Bütçe ve çok yıllı yatırım planı kamuoyuna açılacak,

9. Bütçe sınıflama, borç yönetimi, ihale-satın alma, proje yönetibi vb. konularda eğitim verilecek,

10. Yöneticilere mali yönetim-hizmet performansı eğitimi (atölye çalışması) verilecek,

11. Stratejik planlama eğitimi (atölye çalışması) verilecek,

12. Dört yönetici AB üyesi ülkelere gönderilecek -uygulamaları kıyaslasınlar diye!

 

MEDA kaynaklı UNDP elli reforma destek projesinin belediye düzeyine indiğinde bir de sloganı var: HİZMET ÖNCELİKLERİMİZİ BERABER BELİRLEYELİM!

Yine internetten, Tepebaşı Belediyesi UNDP tarafından FORMEZ' üye gösterildi"ğini öğreniyoruz. "FORMEZ: Akdeniz ülkeleri arasında bilgi ve deneyimin paylaşılarak katılımcılığa dayalı yönetim anlayışının geliştirilmesi, sosyal ve ekonomik ilerlemenin sağlanmasını amaçlayan açık bir paylaşım ortamıdır. Birleşmiş Milletler (UNDESA) ve İtalya Hükümeti işbirliği ile kurulmuştur. FORMEZ kapsamında belediyeden 2 personel İtalya'da "Kentsel rekabetçilik: faktörler, göstergeler ve kıyaslama" konulu seminerde sunuş yaptı."

FORMEZ ilginç bir "açık ortam". Bu İtalyan eğitim ve araştırma merkezi, kamu yönetiminde "federal uygulamalar"ı, "transparanlığı", "hesapverilebilirlik" adı verilen şeyi kovalıyor; ülke kamu yönetimlerinin bu ilkeler doğrultusunda dönüştürülmesi için akıl üretiyor. [Internette FORMEZ diye tarama yapınız!]

AB ve UNDP, İçişleri Bakanlığı üzerinden Tepebaşı Belediyesi'ni "kobay / pilot" ypmış görünüyorlar. Burada yapacakları işlerin Tepebaşı Belediyesi'ne bir yararı yok! Burada yapacakları gözlem ve saptamalarla, Türkiye Cumhuriyeti yerel yönetim dünyasını nasıl dönüştürebileceklerini öğreniyorlar. Hedefledikleri yerel yönetim vatandaşı hemşehri; hemşehriyi müşteri kılığına sokmak; belediyeleri de yerlisi ama daha çok yabancısıyla şirketlerin "paydaş"ı, ortağı haline getirmek; kısaca "Belediye AŞ" tipi.... Doğrusu böyle bir amaca hizmet etmiş olmak, pilot'lara çok şan-şöhret kazandırabilir görünmüyor.

YYRDP, İngilizce adıyla LAR hakkında bir site var; ancak TC İçişleri Bakanlığı bünyesindeki bu sitenin de "Türkçe sürümü" henüz iş görmüyor; İngilizce öğrenmeliyiz! İngilizce bilenler baksın: http://www.lar.gov.tr

Dikkatinizi çekiyoruz. Bu internet sitesinin uzantısı "GOV.TR"... Yani Türkiye Cumhuriyetine ait resmi/ devlet kurumu sitesi. Yoksa bu arada Anayasa mı değişti? Türkiye'de resmi dil "Türkçe" değil mi? .... İçişleri Bakanlığı yetkililerinin bu kabul edilmez durumu bir an önce düzelteceklerini umuyoruz. Ve böyle uygulamalara bir daha tanık olmamayı diliyoruz.

Avrupa Birliği - diğer haberler (Avrupa Birliği sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım