YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Çöp Yönetimi Çalıştayı Yapıldı

Türkiye'nin coğrafyasına, tüketim kalıplarına ve üretim-işletme yeteneklerine uygun ulusal çöp sistemleri ve yönetim modeli üzerine görüşme, 14 Mayıs 2005

Çöp yoketme teknolojisi ile finansmanında dışalıma bağlı bir yapı dodğdu. Bu yapı giderek seçeneksiz bırakılıyor. Belediyelerin 1930 doğumlu "Umumi Hıfzısıhha Kanunu" çerçevesinde yönettikleri bu alanda teknolojik yapı, yatırım, finansman ve yönetim bakımından çok boyutlu ve anlayış bakımından ulusal bakışın netleştirilmesi ivedi gereksinme haline gelmiş bulunuyor. Bu gereksinmeyi karşılamak üzere Çöp Yönetimi Çalıştayı toplandı.

Yerinden yönetim kuruluşları ve özellikle yerel yönetimler, bağlı kuruluşları ile bunların birliklerinin hizmet niteliği ile olanaklarının ve kurumsal yapılarının geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere kurulmuş bulunan Yerel Yönetim Araştırma ve Eğitim Derneği'nin “YAYED Etkinlikleri Dizisi”nin ikincisi olan “Çöp Hizmetleri Yönetimi : Durum Saptaması ve Politika Geliştirilmesi” çalışması, 14 Mayıs 2005, Türk Harb-İş Sendikası Salonu, Kızılay-Ankara'da yapıldı.

Bu toplantıda, dünya genelinde ve ülkemizde artan pazar büyüklüğüyle, küresel rekabetin ve finansman sağlayıcıların ilgi odağı durumuna gelen belediye hizmetlerinden olan çöp hizmetleri sunumuna yönelik “bilgilendirme ve tartışma”, aşağıdaki başlıklar üzerinde yürüdü.

  • Çöp hizmetlerinde mevcut yapı ve durum analizi
  • Yeni teknolojiler ve hizmet sunumuna, yönetimine etkileri
  • Özgün ve ulusal çöp hizmeti deneyimleri
  • Belediye maliyesinde çöp hizmetlerinin yeri
  • Yeni Belediye ve İl Özel İdaresi yasalarında belediye hizmetlerine ilişkin gelişmeler
  • Çöp hizmetlerinde etkinliğin sağlanmasına dönük öneriler ile modeller
  • Yerel yönetimlerin çöp hizmeti sunumunda, küresel sermayenin sunduğu seçeneklerin dışında sahip oldukları olanaklar.
Çevre Yönetimi - diğer haberler (Çevre Yönetimi sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım