YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Avrupa Birliği

AB Sorunu'nu irdelemenin başlangıcı, AB tarafından hazırlanıp gönderilen "Türkiye İçin Katılım Ortaklığı Belgesi" adlı metindir. AB tarafından 1998 yılından itibaren her yıl hazırlanan İlerleme Raporları ise bu metinlerdeki önceliklerin gerçekleşmesini ölçmekte ve yeni "ödevler" getirmektedir. Bu metinler, konuyla ilgilenmek isteyenlerin öncelikle irdelemesi gereken metinlerdir. 

Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin gelişminin yazılı kanıtları olan belgeler, konu hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin başlıca kaynaklarıdır. Avrupa Birliği, 1999 tarihli Helsinki Zirvesi nde diğer aday ülkelerle eşit şartlarda aday ülke ilan edilen, Türkiye için ilk Katılım Ortaklığı Belgesi nin (KOB) hazırlanmasından başlayarak daha şiddetli ve daha doğrudan anlamlar kazanmıştır.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Konseyi'nde onaylanan ilk KOB 24 Mart 2001 tarihli Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Türkiye'nin Kopenhag kritelerine uyum ve üyelik için kısa ve orta vadede gerçekleştirmesi gereken önceliklerin yer aldığı ilk KOB, genişletilerek 14 Nisan 2003 te gönderilmiştir. Son gözden geçirme ile KOB nihai metni 23 Ocak 2006 tarihinde Avrupa Konseyi tarafından kabul edilmiştir. AB ile ilgili her gelişme bu belgede öngörülmekte ve bu belgeye göre denetlenmektedir.

Türkiye, KOB'da yer alan öncelikler doğrultusunda kendi önceliklerinin de yer aldığı kısa ve orta vadeli öncelikler takvimini AB Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Program'da  düzenlemektedir. İlk KOB daki önceliklerin yer aldığı ilk Ulusal Program 19 Mart 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu nda kabul edilmiş, 24 Mart 2001 tarihli 24352 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Genişletilmiş ikinci KOB'un ardından getirilen öncelikler doğrultusunda 2003 de ikinci Ulusal Program hazırlanmıştır.

AB tarafından 1998 yılından itibaren her yıl hazırlanan İlerleme Raporları ise bu metinlerdeki önceliklerin gerçekleşmesini ölçmekte ve yeni "ödevler" getirmektedir. Bu metinler, konuyla ilgilenmek isteyenlerin öncelikle irdelemesi gereken metinlerdir. Bunları aşağıda bulabilirsiniz.

YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım