YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

5449 Kalkınma Ajansları Yasasına Karşı CHP Davası, Anayasa Mahkemesi

CHP'nin 5449 sayılı yasanın yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun tam metnine ilişikteki dosyadan ulaşabilirseniz.

25.01.2006 Tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun;

1) 1 inci maddesi,

2) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve bu maddenin son fıkrası,

3) 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (b), (c) ve (h) bentleri,

4) 5 inci maddesinin (b), (c), (d), (e) ve (f) bentleri,

5) 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası,

6) 9 uncu maddesinin (a) bendindeki “özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları” ibaresi,

7) 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesindeki “özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından” ibaresi,

8) 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası,

9) 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki “Bu fıkra kapsamındaki kişilerden, önceki kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolarına müşterek kararname ile atananların, bu fıkraya göre yapılacak atama işlemleri ilgili bakan onayı ile yapılır” cümlesi,

10) 18 inci maddesinin altıncı fıkrası,

11) 25 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının birinci cümleleri,

12) 26 ncı maddesi,

13) 30 uncu maddesinin 27.10.1989 tarihli ve 388 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesine eklediği (i) bendi,

14) Geçici 2 nci maddesi.

129 Milletvekilinin BKA Yasasına Yürürlüğü Durdurma İstemli İptal Davası Başvuru Dilekçesi

Yardım kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım