YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Mevzuat

Kanunlar

5393 Sayılı Belediye Kanunu, Rg: 13.07.2005
5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, Rg: 23.07.2004
5302 İl Özel İdare Kanunu, Rg: 04.03.2005
442 Sayılı Köy Kanunu, Rg: 7.4.1924
5335 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu
2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Rg:29.5.1981
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu (Değişikliklerle Birlikte), Rg: 24.12.2003
4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Rg: 09.04.2002
4734 Sayılı Kamu İhale Yasası, Rg: 22.01.2002
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Rg: 22.1.2002
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Rg: 10.9.1983
657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Rg: 23.7.1965
5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun Rg: 08.02.2006
4857 Sayılı İş Kanunu, Rg: 10.06.2003
5523 Sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtma Ajansı Kurulması Hk. Kanun, Rg: 4.07.2006
5445 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Rg: 04.01.2006
5620 Sayılı Kamuda Geçici İş Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına Veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Tüzükler

Mahalli İdareler Birliği Tip Tüzük [08.08.2005]
Tip Tüzük Genelgesi, İçişleri Bakanlığı 08.08.2005
Sulama Birliği Tüzüğü [08.08.2005]

Yönetmelikler

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 9.10.2005
İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği, 9.10.2005
İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetleri Gönüllülük Yönetmeliği, 9.10.2005
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Belediyelerin Arsa, Konut ve Isyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik, 29.09.2005
Yıpranan Tarihi Eserler Yönetmeliği, 14.12.2005
Belediye Zabıta Yönetmeliği, 11.04.2007
Belediye İtfaiye Yönetmeliği, 21.10.2006 ve 11.04.2007 Değişikliği
Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği, 11.04.2007

Hukuk kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım