YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

TOPRAK MÜLKİYETİ KİTABI PDF OLARAK SİTEDE.

 

TOPRAK MÜLKİYETİ

Sempozyum Bildirileri

Kitabı okumak için tıklayınız. http://www.yayed.org/uploads/yuklemeler/toprakmulkiyetikitabı.pdf

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 

Sunuş.. 9

Önsöz.. 11

Açılış Konuşmaları. 15

 

AÇILIŞ BİLDİRİSİ: Muzaffer İlhan ERDOST

Demokratikleşme Açısından Toprak Reformu... 19

 

TÜRKİYE'DE TOPRAK REFORMU

 

Toprak Reformu ve 1971 Dönemi

Refet ERİM.... 35

 

Toprak Reformu ve Urfa Deneyimi

Prof. Dr. Yavuz TEKELİOĞLU... 41

 

Türkiye’nin İktisadi ve Siyasi Tarihinde Toprak Reformu Tartışmalarının Rolü

Nevzat Evrim ÖNAL.. 49

 

 

TOPRAK MÜLKİYETİNDE DÖNÜŞÜM

KAMULAŞTIRMA - ÖZELLEŞTİRME

 

Cumhuriyet’ten Geleceğe Türkiye Topraklarının Mülkiyet Yapısı

Gürol ERGİN... 64

 

Toprağın Menkulleştirilmesi

Müfit BAYRAM, Menaf TURAN... 72

 

2000’ler Türkiye’sinde Tarım Politikaları ve Toprak Mülkiyeti:

Efemçukuru’nda “Mülkiyet Nedir”

Alp Yücel KAYA... 82

 

Kamulaştırmanın Değişimi Özelleştirme Devletleştirme İkiliğinde

Nereye Düşüyor?

Ali SOMEL.. 98

 

Kamu Arsa ve Arazilerinin Özelleştirilmesi ve Özelleşmesi

Şirin Gülcen EREN... 115

 

Devletin Taşınmaz Mülkiyeti

Emine KARAKUŞ.. 132

 

 

TARIM ve MÜLKİYET

 

Tarım Modellerinin Mülkiyete Yansımaları: Endüstriyel Tarım – Köylü Tarımı

Tayfun ÖZKAYA... 150

 

Sanayiden Tarlaya Değişim İlişkisi: Sözleşmeli Üretim/Çiftçilik ve Mülksüzleşme

Berna G. MÜFTÜOĞLU, Umut ULUKAN... 169

 

 

Günümüz Kapitalist Tarımında Küçük Meta Üretimi Toprak Mülkiyeti İlişkisi

Atakan BÜKE, F. Kübra GÖKDEMİR... 188

 

Küreselleşme, Farklılaşan Küçük Meta Üretimi ve Kırsal Kadının Mülkiyet Sahiplik İlişkileri

Mina FURAT... 204

 

Şereflikoçhisar Karabük Köyü Arazilerinin Mülkiyet Durumu

Ramazan YÜCEL, Ayşe BULUR... 220

 

 

KENTSEL DÖNÜŞÜM ve MÜLKİYETİN

EL DEĞİŞTİRME BİÇİMLERİ

 

Kentsel Dönüşüm ve Demiryolu Uygulamaları

Selim TULUMTAŞ.. 237

 

Kentsel Dönüşüm ve Toprak Mülkiyeti Sorunları

Şaban İNAM, Aslı BAŞARIR... 256

 

Tarihi Süreçte Kentsel Alanda Mülkiyet Durumu ve Kültür Varlıklarının Mülkiyet Sorunlarının Çözümüne İlişkin Bir Öneri

Tuba AKAR, Emre MADRAN... 272

 

Toprak Mülkiyeti Temelinde Eskişehir’in Kentsel Değişim Süreci

F. Ayşın K. TURHANOĞLU, Mehmet C. ECEVİT... 285

 

Neoliberal Kentleşme Karşısında Barınma Hakkı Mücadeleleri:

Mülkiyet Açısından Bir İnceleme

Aynur ÖZUĞURLU... 297

 

KENTSEL RANT

 

Kentsel Arazi Değer Artış Süreci Ankara Mustafa Kemal Mahallesi Örneği

Tanyel Ö. ECERAL, Çiğdem VAROL, Leyla ALKAN... 307

 

Antalya Kenti, Toprakları Üzerinde Oynanan Oyunlarla Yıkıma Uğratılıyor

Gülser ÖZTUNALI KAYIR... 326

 

İpotekli Konut Kredisi Kullanan Tüketicinin Temerrüdü

Yıldız ABİK... 347

 

Kentsel Rant, İmar Planları ve Siyasal Yozlaşma

Mithat Arman KARASU... 369

 

Rantın Vergilendirilmesi

Hatice YURTSEVER... 385

DOĞAL VARLIKLAR

 

Ormanda Mülkiyet Hakları, Tarihsel ve Güncel Gelişmeler

Elvan GÜLÖKSÜZ.. 400

 

Ülkemizde ve Dünyada Ormanların Mülkiyeti

Cemil ATA... 414

 

Kıyıların Hukuki Rejimi, Mülkiyet ve Çevre Sorunları

Süheyla Suzan ALICA...

Toprak Mülkiyeti Sempozyumu kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım