YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Toplumcu Belediyecilik ve Sanayi Çalıştayı 9 Şubat 2013 tarihinde Ankara'da

 

Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği, (YAYED),  2012 yılında başlattığı toplumcu belediyecilik çalıştaylarına “toplumcu belediyecilik açısından sanayi” çalıştayı ile devam ediyor.

Yerel düzeyde önemli kamusal hizmet birimi olan belediyelerin ürettiği hizmetler bir yanıyla halkın ortak ihtiyaçlarını karşılamakta bir yanıyla da yerel ölçekte sanayi ve istihdamı etkilemektedir.

YAYED, belediye-sanayi ilişkisini belediyenin toplumsal sorumlulukları bağlamında gündeme getirerek konunun doğrudan muhatapları ve uzmanlarıyla tartışmak ve ortaya çıkacak düşünceleri bir politika belgesi haline dönüştürmek istemektedir.

 

Çalıştay tarihi: 9  Şubat 2013 Cumartesi

Başlama ve bitiş saati: 10.00-15.00

Yer:    OSİAD Toplantı Salonu

Uzay Çağı Caddesi  No: 12

06370 OSTİM / ANKARA


TOPLUMCU BELEDİYECİLİK AÇISINDAN
SANAYİ POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI PROGRAMI

 
10:00-10:10    Açılış Konuşmaları
10:10-11:00    Birinci Kısım: Sanayi Politikaları
   
Ülkemiz sanayinin durumu. (ekonomideki ağırlığı, know-how yaratma kapasitesi, teşvik politikalarının etkileri, mekan ihtiyacı, yerel yönetimlerden beklentileri)
Hüseyin Kutsi Tuncay (OSBDER Başkanı)

   
Mekansal planlama açısından sanayi alanları, yer seçimi kriterleri, (ülke, bölge ve kent ölçeğinde)
Ömer Kıral (Şehir Plancısı, ODTÜ Öğretim Görevlisi)

11:00-11:10    ARA
11:10-12:30    İkinci Kısım: Kentin Üreten Parçası OSB’ler
   
Kuruluşu, yer seçimi, yönetim yapısı (sanayi belediyeciliği), yerel yönetimlerle ilişkileri açısından OSB’ler.  (Ekonomiye katkısı, sorunları, vb)

Orhan Aydın (OSTİM Yön. Kur. Başkanı)

   
OSB’ler ve çevre
Süheyla Suzan Alıca (Hukukçu, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Çevre Hukuku Öğretim Görevlisi)

   
OSB’lerin kamu yönetimindeki yeri. Yerel yönetimler, sanayi ilişkileri/çatışmaları.  Sorunlar, çözüm yolları.
Av. Tuncay Alemdaroğlu (Yenimahalle Belediyesi eski Başkanı)

12:30-13:15    ARA
13:15-15:00   
TOPLUMCU BELEDİYECİLİK AÇISINDAN SANAYİ POLİTİKALARI

   
Tartışmalar ve Sonuç

Toplumcu Belediyecilik kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım