YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

(OKUL) YAYED Okulu

YAYED Okulu‘nun ilki, Kış Okulu 2007 26-29 Ocak 2007 tarihleri arasında Bolu‘da gerçekleştirilmiştir. Katılımcıları okul mevcudunun ve eğitmenlerin hep birlikte kaldıkları otel düzenlemesiyle Gölköy gezisinden yararlanmış, okul Abant İzzet Baysal Üniversitesi‘nde yürütülmüştür.

Eğitimin Amacı

Yerel yönetimlerde temel ve güncel sorun alanları üzerine kamu politikası geliştirmek.

Eğitimin İçeriği

Türkiye‘de yerel yönetimler, 2007 yılına hemen tüm temel kurucu kuralları değiştiren yeni yasalarıyla girmişlerdir. Belediyeler 5393, il özel idareleri 5302 sayılı yeni yasalarıyla, her ikisi 5018 sayılı yeni mali yönetim yasasıyla ve Bakanlar Kurulu‘nca yürürlüğe koyulmuş normkadro adı verilen bir istihdam kararnamesiyle, alışılagelmiş olandan farklı bir yasal çerçeveye yerleştirilmiş bulunmaktadırlar. YAYED Kış Okulu, yerel yönetimlerde uygulamaya giren yeni yasal çerçeveyi temel alarak, bu kamu idarelerini nasıl bir yapı ve geleceğin beklediğini incelemek amacıyla açılmıştır. Dersler bu çerçevede beş sınıf halinde düzenlenmiş ve hazırlanmıştır.

Hedef Kitle

YAYED Kış Okulu 2007, yerel yönetim alanında çalışan akademisyenlere, yerel yönetimlerde çalışan seçilmiş ve atanmış yöneticilere, ulusal merkezi kurum ve kuruluşlarda seçilmiş ya da atanmış olarak görev yapan kamu görevlilerine açıktır.

Eğitimler/Eğitim Verilen Konular kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım