YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU DÜZENLEYİCİ KURULUŞLAR TOPLANTISI

20 Nisan 2013 tarihinde yapması planlanan toplumcu belediyecilik konulu forumun ilk düzenleme kurulu toplantısı 19 Şubat 2013 tarihinde Ankara'da YAYED  Genel Merkezinde yapılmıştır.

Forum'la ilgili bilgiler ve program daha sonra ilan edilecektir.

 

 

 

 

 

 ÇAĞRI METNİ

  Yerel Yönetim Araştırma, Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED) yeni bir belediyecilik anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Türkiye’de alternatif bir belediyecilik anlayışının geliştirilmesinin acil bir ihtiyaç olduğu düşüncesinden hareketle 2012 yılı başından itibaren  “toplumcu belediyecilik” çalışmalarını tema temelli olarak sürdürüyoruz.

Toplumcu belediyecilik temalı çalışmalarımız;

-          Toplumcu belediyecilik ve belediye hizmetleri (Bergama Kış Okulu 2012, Bergama Belediyesi ile birlikte)

-          Toplumcu Belediyecilik ve Katılım Çalıştayı (Nisan 2012, Ankara)

-           Toplumcu Belediyecilik ve Dayanışma Malatya Bölge Toplantısı (Haziran 2012, Hekimhan, Güzelyurt ve Hasançelebi Belediyeleri ile birlikte);

-          Toplumcu Belediyecilik Forum Danışma Toplantısı (Eylül, 2012, YAYED)

-          Toplumcu Belediyecilik ve Kentsel Dönüşüm Çalıştayı (Ekim 2012, İzmir, ŞPO İzmir Şube ve HKMO İzmir Şube ile birlikte)

-          Toplumcu Belediyecilik ve Ulaşım Çalıştayı (Aralık 2012, İMO Ankara Şube ve BTS ile birlikte)

-          Toplumcu Belediyecilik ve İstihdam Çalıştayı (Ocak 2013)

-          Toplumcu Belediyecilik Sanayileşme Çalıştayı  (Şubat 2013)

Çalışmalar, yeni bir belediyecilik anlayışını geliştirmenin tarihsel ve toplumsal olarak önemini ve gerekliliğini açık bir biçimde gösterdi. Ancak toplumcu bir belediyecilik anlayışı ancak ortak bir akılla geliştirebilir. Bu nedenle toplumcu belediyecilik fikrinin tartışılması amacıyla  2013 yılı Nisan ayında Toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu düzenleme kararı aldık.

YAYED’i böyle bir çalışmaya yönlendiren genel nedenler Türkiye’nin içinde bulunduğu koşullardır. Ne yazık ki her dönüşüm ileriye doğru değildir. Uzun zamandan beri devam eden ve 2011 ve 2012 yıllarında en son halini alan idari yapıdaki dönüşüm, sadece insanı değil doğayı da kar uğruna kurban eden bir anlayışı hayata geçirmektedir. Dönüşümün sonuçları ve amaçları bilinebilir ve öngörülebilirdir. Seksenli yıllardan toplumsal ve siyasal yaşama damgasını vuran neoliberal politikaların sonuçları zaten ortadadır. Bu politikaların yerel yönetimlere uyarlanması ise yeni tamamlanmıştır.

Küresel piyasaların talepleri ile dine dayalı toplum projesi birbirine geçerek liberal iktisadi düzenin en tutucu türü olan yeni sağ ya da yaygın olarak bilinen adıyla neoliberal politikalar, Türkiye’de emeği ile geçinen milyonlarca insanın yaşam alanlarını ve bazen de hayatını elinden almaya başlamıştır. Vatandaşlık, kamu yararı, siyasal hak ve özgürlükler yönetsel ve siyasal sistemin temel ilkeleri olmaktan ziyade çiğnenmek için başvurulan ilkeler haline gelmiştir. Kamu yararı ile halk çıkarı kavramları artık neredeyse birbiriyle çelişir hale gelmiştir.

Dine dayalı toplum anlayışı ile vahşi kapitalist bir iktisadi düzenin çakışmasının yerel yönetim anlayışında yol açtığı ve açabileceği tahribatlar her yurttaşı yakından ilgilendirmektedir. Bu tahribat alternatif bir yerel yönetim modeli ile aşılabilir mi? Bu sorunun tartışılması bir zorunluluktur. Tartışılması gereken bir başka konu belediyelerin karşı karşıya bulunduğu açmazlardır. Belediyeler, geleneksel görevlerinin yanı sıra fiilen üzerlerine yıkılmış olan “sosyal yardım” gibi yoksulluğun etkilerini hafifletme sorumluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır. Bir yandan neoliberal çerçeve ile iş görme baskısı bir yandan ise “sosyal yardım” ve toplumsal tepkileri hafifletme baskısının yarattığı açmazın aşılması sorunu önümüzdeki dönemin en canyakıcı sorunlarından biri haline gelecektir. Siyasal iktidar muhalif belediyelere yönelik baskısı ise koşulları daha da ağır hale getirmektedir.

Bu nedenle Türkiye’de kamu yararını kendi emeği ile geçinen çoğunluğun yani halkın yararı olarak tanımlayan bir toplumcu belediyecilik anlayışının geliştirilmesi gerekmektedir. Yerel hizmetler hangi belediye modeliyle hangi ilkelerle yönetilmelidir? Türkiye’de kısa sürede yanıt bulmayı bekleyen önemli bir sorudur.

YAYED, kendi uzmanlık alanında gerçekçi bir toplumcu belediyecilik programına duyulan ihtiyaca katkı vermeye hazırdır. Bu amaçla 19 Şubat 2013 Salı günü saat 18:00’de  Ankara’da dernek merkezimizde Toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu Düzenleme Kurulu ve Danışma Toplantısı yapacaktır. Toplumcu belediyecilik anlayışının geliştirilmesini amaçlayan bu ortak çabaya düzenleyici kuruluş olarak destek vermenizi bekliyoruz. Saygılarımızla.

 

Sonay BAYRAMOĞLU ÖZUĞURLU

YAYED Başkanı

 

 

Not.Düzenleyici kuruluş olarak toplumcu Belediyecilik Ulusal Forumu’na katılmanız durumunda ve kurum temsilcisinin YAYED’e bildirilmesi aksamalara neden olmaması açısından önem arz etmektedir.

 

İletişim:

 

Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği (YAYED)

Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara,

Tel: (312) 430 35 60

Faks: (312) 430 62 90

 

 

 

 

 

 

 

Toplumcu Belediyecilik kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım