YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

(Y07) Norm Kadro

Eğitimin Amacı

Bakanlar Kurulu’nun 29 Kasım 2005 tarihli ve 2005/2809 sayılı kararı ile yayımı tarihinde (22 Nisan 2006) yürürlüğe konan “Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları Norm kadro çalışmalarına ait önceki yıllarda yapılmış çalışmaları dikkate alarak, Bakanlar Kurulu’nun bu son yönetsel işlemini ilgili yönetimlere öngördüğü önemli noktarlar üzerinde durarak değerlendirmektedir.

Bu program sonunda, katılımcıları, söz konusu esaslar hakkında uygulamada izlenecek yol ve yöntemler konusunda alıştırma yaparak aydınlatmaktır..

Eğitimin İçeriği

Norm Kadronun kavramsal çerçevesi, tanımı, niteliği ve amaçları
Kanunlarımızda norm-kadro
Norm-kadro süreci
Örgüt analizi
Kadro/pozisyon analizi (Görev analizi, görev gerekleri)
Norm Kadro Kılavuzu
Esaslara ilişkin hükümlerin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi
Uygulamada esaslara ilişkin olarak yapılacak işlemlerle ilgili alıştırmalar

Hedef Kitle

Belediyelerin personel birimleri

Eğitimler/Eğitim Verilen Konular kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım