YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Türk - İmar Sen Ne Diyor?

İller Bankası tasfiye ediliyor. Buna Türk-İmar-Sen Ne Diyor? Cumhuriyetin bu büyük kurumunun tasfiye sürecinde yöneticilerin ve sendika yönetimlerinin söyleyip yaptıklarını tarihe not düşüyoruz. Türk İmar Sen izliyor... Bizler de onu!

Türk İmar Sen web sitesinde bir açıklama var. Bu açıklamadaki bilgileri tarihe not düşmek üzere sitemize alıyoruz:

16.11.2006
İlbank
İller Bankası Çalışanları için !


Değerli İller Bankası Çalışanları,

Yaşadığımız süreç içerisinde Kurumumuzun yapısı ile ilgili köklü değişikliklerin düşünüldüğü ve bu kapsamda A.Ş. haline dönüştürülmesinin gündemde olduğu malumunuzdur.

Düşünülen yapısal değişiklikler esnasında kurum çalışanlarımızın özlük hakları ve özellikle kazanılmış haklarının kesintiye uğrayabileceği endişesi sizler gibi Yetkili Sendika olarak bizleri de rahatsız etmektedir.

Özellikle kurum içerisinde fısıltı gazetesi marifetiyle;

Memur arkadaşlarımızın çoğunun havuza gönderilerek kendileri ile sözleşme yapılmayacağı, Sözleşme yapılır iken memurlar arasında kayırmacılık olacağı, Personel sayısının çok düşük tutulacağı,Sürgünler olacağı, Emekliliğin %25 fazla ödeme yapılarak özendirileceği,hatta çalışanların emekliliğe zorlanacağı gibi söylentiler dolaşmaktadır.

Değerli arkadaşlar,

Bütün bu gelişmeler ve söylentiler Yetkili Sendika olarak bizleri hayli rahatsız etmektedir. Rahatsızlığımıza neden olan İller Bankasının A. Ş. olması ile ilgili yasa tasarısı ve ortada dolaşan söylentiler hususunda çekincelerimizi birebir en yetkili kişi ile paylaşmak ve çözüm yollarını tartışmak üzere İller Bankası Genel Müdürü Sayın Hidayet ATASOY ile 10.11.2006 Cuma günü görüştük.

Görüşmemizde Sayın Genel Müdürümüzün bize verdiği cevapları hiçbir değişiklik ve yorum katmadan aynen sizlerle paylaşmak istiyoruz;

Sayın Genel Müdür ilk evvela bu konuda netleşmiş bir tasarı olmadığını ancak, Bakanlar Kurulunda taslak görüşmesi olduğunu ifade etmiştir, [Taslak, bu görüşmenin yapılmasının 15. gününde Bakanlar Kurulunca imzalandı; 1.12.2006 günü TBMM Başkanlığı‘na verildi. http://www2.tbmm.gov.tr/d22/1/1-1273.pdf YAYED]

Kurumda çalışan sayısının düşürüleceği söylentisine karşın,Kurumun işlevinin devam edeceğini ve bu anlamda aynı işler yapılırken eleman eksiltme yoluna gitmeyeceklerini aksine kurumda çalışan herkes ile sözleşme yapacağını ifade ederek, hayatım boyunca hiç kimseyi işten çıkarmadım ancak ayrılmak isteyen herkese de saygı duydum demiştir,

Kurumun yapısı ile ilgili olarak ta İller Bankasının tüm birimlerinin kalacağını ve aynı işlevini sürdüreceğini ancak birimlerin sadece isimlerinin değişebileceğini ifade etmiştir,

Sonuç itibariyle bizler Sayın Genel Müdüre sözlerini taahhüt olarak aldığımızı, en yetkili ağızdan duyduğumuz bu sözlerin çalışanlar adına bağlayıcı olduğunu ve bizi tatmin ettiğini, önümüzdeki süreçte kurum çalışanlarının kazanılmış hakları noktasında çalışanların yanında olduğumuzu,Genel Müdürümüzün bu sözlerini tüm kurum çalışanları ile paylaşacağımızı ifade ettik.

Ayrıca kurum çalışanlarının maaşlarının yatırılması karşılığı kurum ile bankalar arasında yapılan promosyon anlaşmalarından sağlanan gelirlerin çalışanlarımıza ödenmesi konusunda Sendikamızın talebi iletilmiş olup,sayın Genel Müdür anlaşma günü geldiğinde konuyu tekrar görüşelim ve değerlendirelim şeklinde görüşünü ifade etmiştir.

Değerli arkadaşlar, 4 Ekim 2006 günü Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Bürokratlar ile tüm Sendikaların yetkililerinin katıldığı toplantıda alınan karar gereği Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile bağlı ve ilgili Genel Müdürlüklerin çalışanlarına "Ek Ödeme" yapılması hususundaki Yasa taslağı Bakanlıkça Başbakanlığa gönderilmiş ve taslağın yasalaşması sürecinde Sendikamız üzerine düşeni yapmaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile yapılan EKİM 2006 Kurum İdari Kurulu Toplantı Tutanağında bu hususta imza altına alınan karar metni aşağıdadır;

Madde-2-Bakanlığımız merkez ve merkeze bağlı Genel Müdürlükler,bağlı ve ilgili kuruluşlar ve taşra teşkilatında görev yapan memur personelin maaşlarında iyileştirme yapılması ile ilgili 4 Ekim 2006 günü Bakanlık merkezinde sayın Müsteşar, Müsteşar Yardımcısı ve Bürokratlar ile Yetkili Sendika yöneticileri ve diğer sendika yöneticilerinin de hazır bulunduğu toplantıda alınan karar doğrultusunda hazırlanan yasa tasarısı 17 Ekim 2006 tarih ve 18458 sayılı yazı ile Başbakanlığa gönderilmiş olup, bundan sonrası için gerekli çalışmaların Sayın Bakan ile yetkililer tarafından takip edildiği bildirilmektedir.

Değerli İller Bankası çalışanları,

Kurumumuzun yapısal değişikliğinin söz konusu olduğu bu süreçte çalışanlarımızın yanında olduğumuzu ve kazanılmış haklarımızın korunması ve geliştirilmesi adına her türlü mücadeleye hazır olduğumuzu bildirir, saygılar sunarız.

http://www.turkimarsen.org.tr/?haber_id=58 (erisim tarihi: 1 Mart 2007)

İller Bankası - diğer haberler (İller Bankası sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım