YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

27 Şubat 2007: İller Bankası'na Fiili Tasfiye.....

İller Bankası'nı tasfiye edecek yasa TBMM'de.. Bu yasa çıkmadan önce İller Bankası'nda tasfiye süreci fiilen başlıyor...

27 ŞUBAT 2007 günlü Bakanlar Kurulu Kararı: İller Bankası‘nı Fiili Tasfiye Kararı

29.12.2006 tarih 5568 sayılı kanun ile genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına ayrılacak paylardan borçlarına karşılık yapılacak kesintilerin oranını ve kesintilerin alacaklı kurumlar arasında dağılımını belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkili kılınmıştır.

Bakanlar Kurulu 27.02.2007 tarihli 2007/11723 sayılı kararı ile kesinti oranlarını belirlemiştir.

Buna göre Belediyelerin aylık paylarından;

•1- Uzlaşma kapsamına alınan 31.12.2004 ve öncesi borçlara karşılık kesinti oranı : % 10

•2- 31.12.2006 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarına olan ödenmemiş borçlara karşılık kesinti oranı: % 15

•3- 1. ve 2. maddede belirtilen türde borcu olan Belediyelerin bu borçlardan sadece birisinin olması halinde uygulanacak kesinti oranı : % 25

Şeklinde uygulanacaktır.

%40 - %60 uygulama çerçevesinde mevcut Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe konulması sonucu İller Bankası alacakları için yapılacak kesinti oranı % 15 ile sınırlı tutulacaktır.

Bu durum halen ülkemiz için son derece önemli muhtelif sektörlerde yapımı devam eden 5.296 Milyon YTL lik projelerin gerçekleşmesini imkânsız hale getirecektir.

2007 yılı içerisinde İller Bankası‘nın cari işletme giderleri hariç taahhüt altına girdiği ödeme tutarı 1.2 Milyar YTL dır.

Bugün itibariyle Bankanın belediyelerden olan toplam kredi alacak tutarı 3.430 Milyon YTL olup, 2007 sonu itibariyle tahsili gereken alacak tutarı 2.152 Milyon YTL dır.

Bu uygulama sonucu İller Bankası alacaklarına karşılık ortaklık dahil tahsil edilecek tutar en fazla 600 Milyon YTL olarak tahmin edilmektedir.

Sonuç olarak İller Bankası finansman yönünden zorlanacak ve yükümlülüklerini yerine getiremeyecektir. Uygulamadan yine belediyeler etkilenecek zira yeni kredi alamayacaklar ve devam eden yatırımların bir bölümü durma noktasına gelecektir.

Söz konusu % 25 kesinti içerisinde İller Bankası‘nın alacağı bulunmamaktadır.

5568 sayılı kanun çıkarılırken İller Bankası alacağı kapsam dışında tutulmuştur.

2007/11723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında ise;

•1- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Uzlaşma kapsamındaki alacakları,

•2- Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

•3- 6183 sayılı Kanun kapsamındaki Maliye Bakanlığı alacakları,

•4- 4749 sayılı Kanun kapsamındaki Hazine alacakları,

•5- BOTAŞ alacakları,

kapsama alınmış olup, İller Bankasınca verilen kredi alacakları bu düzenleme içerisinde yer almamıştır.

Dolayısıyla kamuoyunda algılandığı şekli ile kesinti oranının %25 ile sınırlı olması halinde ise İller Bankası hiçbir şekilde alacak tahsilâtı yapamaz hale gelecektir. Zira % 25 lik kesinti oranı tanımında İller Bankası bulunmamaktadır.

Bankanın, başkaca bir gelir kaynağı olmadığı için, şu anda muhtelif sektörlerdeki 2900 adet çeşitli projeler durma noktasına gelecek olup, bunların da belediyelerin devam eden projeleri olması nedeniyle uygulamadan en büyük zararı yine Belediyeler görecektir.

Ayrıca, Banka kendi personel ve cari giderlerini karşılayamayacağı gibi vergi mükellefi olması nedeniyle Kanuni vergilerini de ödeyemez hale gelecektir.

Kamuoyunun dikkatlerine sunulur.....

İller Bankası - diğer haberler (İller Bankası sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım