YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Mayıs 2008: İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı Görüşmeleri....

TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI‘NI GÖRÜŞTÜ

14 Mayıs 2008, İhlas Haber Ajansı, haberler.com

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Belediye Gelirleri Kanunu‘nda Yapılacak Değişiklikleri İçeren Tasarının Kapsamının Daraltılacağını ve Vatandaşa İlave Yük Getirecek Düzenlemelerin Tasarıdan Çıkartılacağını Açıkladı. Tasarı, Vergi Gelirleri Üzerinden Yerel Yönetimlere Aktarılan Kaynağın Yıllık 13 Milyar YTL‘den Yaklaşık 17 Milyar YTL‘ye Yükseltilmesini Öngörüyor.

İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Belediye Gelirleri Kanunu‘nda yapılacak değişiklikleri içeren tasarının kapsamının daraltılacağını ve vatandaşa ilave yük getirecek düzenlemelerin tasarıdan çıkartılacağını açıkladı. Tasarı, vergi gelirleri üzerinden yerel yönetimlere aktarılan kaynağın yıllık 13 milyar YTL‘den yaklaşık 17 milyar YTL‘ye yükseltilmesini öngörüyor.

Ak Parti Afyonkarahisar Milletvekili Sait Açba başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, özel idareler ve belediyelerin vergi, harç, katılma payı, hizmet karşılığı alınan ücret ve diğer gelirleri ile bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylara ilişkin esas ve usulleri düzenleyen İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Kanunu Tasarısı‘nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı‘nı görüşmek üzere toplandı. Toplantıya katılan İçişleri Bakanı Atalay, tasarıya ilişkin sunum yaptı. Yerel yönetimlerin her alanda güçlendirilmesini hedeflediklerini belirten Atalay, çıkardıkları yasalarla yerel yönetimlere yeni yetkiler verdiklerini ve daha rahat çalışma imkanı sunduklarını anlattı.

Atalay, verilen yeni görev ve yetkilere karşın belediyelerin gelirlerini artırıcı bir düzenlemenin yapılmadığını hatırlatarak, geçen dönem Meclis‘e sundukları tasarıyı bu ihtiyaçtan dolayı tekrar Meclis gündemine getirdiklerini ifade etti. Atalay, düzenlemede önemli değişiklikler yapılmasını öngördüklerini de ifade etti. Yerel yönetimlerin, belediyelerin ve il özel idarelerinin sadece genel bütçeden alacakları payın artırılması kısmını ön plana çıkarmak istediklerini belirten Atalay, mevcut tasarıda bulunan ve belediyelerin ve il özel idarelerinin öz gelirlerini artırıcı hükümler içeren düzenlemelerin tasarıdan çıkarılmasını talep ettiklerini söyledi. Tasarının yeniden ele alınması için bir alt komisyon kurulmasını istediklerini ifade eden Atalay, "Hükümet olarak vatandaşa yük getirecek veya belediyelerin öz gelirlerini yükseltici bütün düzenlemelerin geri çekilmesini ve yerel yönetimlerin sadece genel bütçeden alacağı payların artırıldığı düzenlemelerin yer almasını istiyoruz" diye konuştu.

Yeni düzenlemeye göre genel bütçe vergi gelirleri üzerinden mahalli idarelere aktarılan kaynak miktarının yıllık 13 milyar YTL‘den 17 milyar YTL‘ye çıkarılacağını kaydeden Atalay, genel bütçeden yerel yönetimlere aktarılacak miktarın 4 milyar YTL artırılacağını açıkladı.

Düzenleme ile nüfusu 10 binin altındaki belediyelerin mali yönden desteklenmesi amacıyla denkleştirme ödeneği getirildiğini kaydeden Atalay, bu ödeneğin her yıl 2 eşit taksitte belediyelere aktarılacağını ifade etti.

Genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden mahalli idarelere ayrılan payların dağıtımında, nüfus kriterine ek olarak gelişmişlik endeksi, illerin yüzölçümü ve performans gibi yeni kriterler de getirileceğini belirten Atalay, düzenleme ile genel bütçe vergi gelirlerinden mahalli idarelere daha fazla kaynak aktarılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Yerel yönetimlere devredilen görev ve hizmetlerin, halkın ihtiyaçlarına uygun şekilde yürütülmesi için ek kaynak transferinin zorunlu olduğunu vurgulayan Atalay, bunun da bir an önce gerçekleşmesine önem verdiklerini söyledi. Düzenlemenin vatandaşlara ek mali külfet getirmeyeceğini vurgulayan Atalay, daha az gelişmiş il özel idaresi ve belediyelere daha fazla kaynak transferi sağlanması için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti. Yerel yönetimlere genel bütçe vergi gelirleri üzerinden ayrılan payın yüzde 30 oranında artırılacağını kaydeden Atalay, bu payın belediyelere dağıtımına ilişkin sistemin de basit ve anlaşılabilir hale getirileceğini ifade etti. Atalay, tasarıda emlak vergisi, işgal vergisi gibi hiç bir hususun yer almayacağını açıkladı.

Görüşmelerin sonunda bir alt komisyon oluşturularak tasarı alt komisyona sevk edildi.

Mali Sistem - diğer haberler (Mali Sistem sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım