YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Su Hakkı İçin İstanbul Deklarasyonu

Bizler Türkiye’de suyu bir hak olarak tanımlayan örgütler ve kurumlar olarak, uluslararası hareketlerden gelen dostlarımız ile yan yana, 24 Mart 2008’da İstanbul’da, tam bir yıl sonra yine İstanbul’da gerçekleşecek olan gayri meşru ve şirketlerin kontrol ettiği WWF-Dünya Su Forumu’na karşı birlikte çalışacağımızı ve mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

SU HAKKI İÇİN İSTANBUL DEKLARASYONU 

24 Mart 2008

Bizler Türkiye‘de suyu bir hak olarak tanımlayan örgütler ve kurumlar olarak, uluslararası hareketlerden gelen dostlarımız ile yan yana, 24 Mart 2008‘da İstanbul‘da, tam bir yıl sonra yine İstanbul‘da gerçekleşecek olan gayri meşru ve şirketlerin kontrol ettiği WWF-Dünya Su Forumu‘na karşı birlikte çalışacağımızı ve mücadele edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.

İnsan hakkı olarak suya saygı temelinde yükselen suyun adil dağılımı ve kullanımı ilkelerini savunuyoruz. Bu anlamda su insanlığın ortak kullanımındadır; kamunun demokratik kontrolü altında olmalıdır; su kaynaklarının toplum tarafından kontrol edilmesine saygı gösterilmelidir. Bu ilkeler neo-liberalizmin, özelleştirme, şirketleştirme ve dünya suyunu metalaştırma çabalarının tam karşıtıdır.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti‘nin su kaynaklarının yönetimini ve suyun arzını özelleştirme planlarını ve bunun yanında yerel halkı dışlayan, onlara zarar veren, su havzalarını yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakarak bütün canlı yaşamı tehdit eden büyük ölçekli, yıkıcı baraj ve yapılaşma projelerine karşı çıkıyoruz.

22-23 Mart 2008‘de İstanbul‘da gerçekleştirilen "Kapitalizmin Kıskacında SU" başlıklı Uluslar arası Konferansın ardından 24 Mart 2008‘de yapılan Uluslar arası Strateji toplantısına katılan örgütlerce üzerinde mutabık kalınan "Türkiyeli örgütlerin açıklık, kapsayıcılık, eşitlik, demokrasi ve yatay örgütlenme ilkeleri etrafında Su İçin Mücadele Meclisleri oluşturmaları" çağrısını duyuruyor, muhalefetin bütün bileşenlerini gayrimeşru Dünya Su Forumu‘na karşı bir forum oluşturacak ve diğer hareketlerle birlikte örgütlenecek bir sureci başlatmaya çağırıyoruz.

Bu çabalarımızı, 2006 yılı Mart ayında Meksiko‘da toplanan 4. Dünya Su Forumu‘na karşı düzenlenen kitlesel muhalefetin başarısı, vizyonu ve örgütlenme ilkeleri üzerinde inşa ediyoruz. Bizim kolektif çabalarımıza rehberlik edecek olan ve küresel hareketlerin başarısında temel öneme sahip olan bu örgütlenme ilkeleri; açıklık, kapsayıcılık, eşitlik, demokrasi ve yatay örgütlenmedir.

Bu ortak ilkeler temelinde uluslararası koalisyon olarak, Türkiye‘deki hareketlerle birlikte daha ileri düzeyde örgütlenme çabalarına ek olarak, Haziran 2008‘de Zaragoza‘da, Eylül 2008‘de Malmö‘de, Belem‘de, Guatamala‘da, Cochabamba ve Bangkok‘da düzenlenecek uluslar arası etkinliklere de katılmak suretiyle genişleyeceğiz.

Bizler, hem Türkiye‘de hem de uluslararası ölçekte bu ilkeleri paylaşanları kolektif çabamıza katılmaya çağırıyoruz.

İşçi Sendikaları
DİSK-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
DİSK/Birleşik Metal-İş Sendikası G.M.
DİSK/Dev-Maden Sendikası G.M.
DİSK/Dev-Sağlık İş Sendikası G.M.
DİSK/Oleyis G.M
DİSK/Genel-İş Sendikası G.M.
TÜRK-İŞ/ Hava-İş Sendikası G.M.
TÜRK-İŞ/ Tek Gıda-İş Sendikası G.M.
TÜRK-İŞ/ Petrol-İş Sendikası G.M.

Kamu Çalışanları Sendikaları
KESK/SES Sağlık Emekçileri Sendikasi G.M.
KESK/SES Anadolu Şubesi
KESK/Eğitimsen İstanbul 2 Nolu Şube
KESK/Eğitimsen İstanbul 6 Nolu Şube
KESK/ESM İstanbul Şubesi
KESK/Habersen 8 Nolu Şube
KESK/Tarım Orkam Sen İstanbul Şubesi
KESK/Tüm-Bel- Sen 4 Nolu Şube
KESK/Yapı Yol Sen İstanbul Şubesi

Çiftçi Sendikaları
Türkiye Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu

Meslek Odaları
TTB-Türk Tabipler Birliği Genel Merkezi
TTB- İstanbul Tabip Odası
İSMMMO-İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
İVHO-İstanbul Veteriner Hekimleri Odası
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkezi
TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Merkezi
TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi
TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İst. Şubesi
TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
TMMOB Orman Mühendisleri Odası Marmara Şubesi
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi

Dernekler
Çağdaş Hukukçular Derneği İst.Şubesi
Halk Evleri Genel Merkezi
Pergamon Derneği-Bergama
Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği
Tüketici Hakları Derneği
YAYED (Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği)
Veteriner Halk Sağlığı ve Toplumsal Çalışmalar Derneği

Diğer Oluşumlar
Allianoi Girişimi
Anti-MAİ Çalışma Grubu
Edirne/Su Yaşamdır Platformu
EGECEP (Ege Çevre Platformu)
Kazdağları ve Marda Dağı Çevre Platformu
Marmara Oyuncuları Sahnesi
Muhasebeciler Kültür Kooperatifi
Supolitik İletişim Ağı

Uluslararası Örgütler
CEO- Corporate Europe Observatory (Europe)
TNI- Transnational Institute (Intl.)
Focus on the Global South / Thailand
Focus on the Global South / Philipinnes
Focus on the Global South / India
Mumbai Paani / India

Bağlantılar:

www.supolitik.org

Su Yönetimi - diğer haberler (Su Yönetimi sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım