YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Mesire Yerleri Yönetmeliği

Mesire Yerleri Yönetmeliği

Lütfen Çimlere Basmayınız; Bina Yapınız!

5 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Mesire Yerleri yönetmeliği mesire yerlerinde yapılaşmaya izin veren bir düzenleme içermektedir.

Yönetmeliğin 5nci maddesi:

MADDE 5 –

(1) Mesire yerlerine ayrılacak alanlarda;

     a) Orman rejimi içerisinde olması veya bu amaçla tahsis edilmesi,

     b) Rekreasyon ve ekosistem yönünden farklı ve zengin özelliklere sahip olması,

     c) Rekreasyonel kullanım talebi ve/veya ihtiyacı olması,

     ç) Rekreasyonel kaynak bütünlüğünü sağlayacak nitelik ve büyüklükte olması,

kriterleri aranır.

 (2) Mesire yerlerinde gerekli yapı ve tesisler, doğa ile uyumlu, tercihen taş veya     ahşap malzemeden zemin ve kullanılabilir çatı katı dışında tek katlı olacak şekilde Genel Müdürlükçe belirlenen esaslara uygun olarak yapılır. Özel durumlarda Bakanlık onayı ile birden fazla katlı yapılabilir.

 

Mesire Yerleri Yönetmeliği (RG)

 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130305.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/03/20130305.htm

Toprak Yönetimi - diğer haberler (Toprak Yönetimi sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım