YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Türkiye'de Kentsel Rant

Üyelerimizden Dr. Menaf Turan tarafından yazılan kitap yayınlandı...

Türkiye‘de Kentsel Rant, Dr. Menaf TURAN

Türkiye‘de kentleşme ve kentsel gelişme süreci 1980‘den sonra küreselleşme
söylemleriyle farklı bir nitelik kazanmıştır. Ulusal ve yerel düzeyde özelleştirme
uygulamalarının başlaması ve yaygınlaşması, bir yandan kamu yararı-bireysel yarar
tartışmalarını alevlendirmiş; bu arada, özelleştirilen kuruluşlara ait arsalar
önemli bir rant alanı haline gelmiştir. Başta kıyılar, ormanlar ve milli parklar
olmak üzere doğal varlıkları, tarihi ve kültürel değerleri koruma altına alabilmek
için pek çok yasal düzenleme yapılmıştır. Ancak, "üstün kamu yararı" anlayışı ile
sözü edilen koruma alanlarının turizm geliri karşılığında gözden çıkarılması da yine
aynı döneme rastlamaktadır.

Öte yandan, devlet mülkiyetindeki taşınmazların yönetilmesinde karşılaşılan
güçlükler ve Avrupa Birliği‘ne uyum süreci nedeniyle gündeme gelen kimi talepler de,
özellikle devlete ait toprakların rant yaratma ve paylaşma alanı olarak görülmesine
neden olmuştur. 2000‘li yıllardan başlayarak, yabancı şirketlerin de bu paylaşıma
yoğun bir biçimde katıldıkları gözlenmektedir. Bunun sonucu olarak da, devlet
mülkiyetinden özel mülkiyete geçiş süreci daha da hızlanmıştır.

Yard. Doç. Dr. Menaf Turan, bu kitapta, Türkiye‘de kentsel rantın oluşum ve bölüşüm
sürecini, genel olarak devlet mülkiyetinden özel mülkiyete geçiş süreci ile
ilişkilendirerek ele almaktadır. Osmanlı Devleti‘nden günümüze değin devlet
mülkiyetinin ne anlama geldiği, özel mülkiyete geçişin yöntemleri ve aktörleri,
ekonomik ve toplumsal etmenler göz ardı edilmeden çözümleyici bir yaklaşımla ele
alınmaktadır. Elinizdeki son derece titiz, ayrıntılı ve bilinçli bu çalışmada,
uygulamadan çarpıcı ve güncel örnekler de seçilerek Türkiye‘de kentsel toprak
rantının oluşum ve bölüşüm süreci yasama, yürütme ve yargı ekseni çerçevesinde
gözler önüne serilmektedir.

Prof. Dr. Ruşen Keleş - Prof. Dr. Ayşegül Mengi

ayrıntılar için tıklayınız...

http://www.tankitabevi.com/component/content/article/27-arastirma-dizisi/204-turkiye-de-kentsel-rant.html

İÇİNDEKİLER:

http://www.tankitabevi.com/images/stories/pdf/turkiye-de-kentsel-rant-icindekiler.pdf

Toprak Yönetimi - diğer haberler (Toprak Yönetimi sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım