YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Yerel Seçimlerde Tavrımız-YAYED Görüşü (29 Mart 2009)

ULUSAL DÜŞÜN YEREL DAVRAN - EŞİTSİZLİKLE SAVAŞ - KAMU HİZMETİ ÜRET - İŞBİRLİĞİ ve DAYANIŞMAYI YÜKSELT...

Yerel Yönetimler Araştırma YArdım ve Eğitim Derneği (YAYED), 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde izlenecek yolu, başka demokratik kitle örgütleriyle birlikte imzaladığı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Bildiri ve diğer imzacı kuruluşlar aşağıdadır:

YEREL SEÇİMLERE İLİŞKİN ORTAK BASIN AÇIKLAMASI

14 Kasım 2008, Ankara

DOĞRU ULUSAL PROGRAM, ORTAK LİSTE, TEK ADAY

29 Mart 2009 günü Türkiye‘de yerel seçimler yapılacaktır. Son yıllarda yapılan seçim ve referandum uygulamalarında olduğu gibi, bu seçimlere de büyük bir yönsüzlük duygusu içinde sürükleniyoruz. Oysa, önümüzdeki yerel seçimler, ülkemizin geleceğini belirleyeceğimiz bir çıkış kapısıdır. Yerel seçimleri, kaderimize yön vermenin fırsatı haline getirmek bizlere bağlıdır.

22 Temmuz 2007 seçimleri, egemen güçlerin açık baskıları ve yönlendirmeleri, devlet kaynaklarının siyasal iktidar lehine seferber edilmiş olması, denetimsiz sandık yönetimlerinden doğan kuşkular nedeniyle koyu bir gölge altında kalmıştır. Önümüzdeki yerel seçimlerde aynı sandık ihlalleriyle karşı karşıya kalacağımız şimdiden bellidir. O halde, yerel seçimlere her zamankinden daha büyük bir özen ve dikkatle hazırlanmalıyız.

29 Mart 2009 yerel seçimleri, içine düştüğümüz büyük çöküşü sona erdirmek için bir fırsattır.Bu seçimlerle birlikte ülkemizin sömürgeleşmesine ve toplumsal barışı tehdit eden eşitsizliklere son vermeye doğru ilk adımı atmalıyız.

Biz, bu bildiriyi imzalayan demokratik kitle örgütleri, yerel seçim programında dört büyük ilkenin takipçisi olacağız:

(1) Yerel yönetimlerde "ulusal düşünüp yerel davranmaya" dayalı politikaları uygulayacak adayları destekleyeceğiz.

(2) Köylerimizde, mahallelerimizde, belediyelerde, il genel meclislerinde, artık tahammül edilemez boyutlara gelmiş sosyal ve ekonomik eşitsizlikleri giderecek programların uygulanmasını istiyoruz.

(3) Yerel yönetimlerde, başka yerel birimlerle rekabet etmeyi reddeden, bunun yerine işbirliği ve dayanışma ilkesine dayanan kadroları görmek istiyoruz.

(4) Yerel seçim sürecinde konuşan herkesten, ulusal ve kamusal gereksinmelerimize uygun kamu hizmeti üretme sözü vermesini bekliyoruz.

29 Mart 2009 seçimleri, gerici ve bölücü politikalara karşı, bütün gücümüzle ve gür bir sesle "artık yeter" deme zamanıdır.

Bunun için, tüm ulusal-ilerici güçler birlikte davranmalı, yapay ve gereksiz uzlaşmazlıklar üretme alışkanlığına son vermelidir.

Ulusal-ilerici partiler, bu seçimlerde Türkiye‘yi çöküşe sürükleyen liberal politikalara karşı, doğru program, ortak liste, tek aday çevresinde güç birliği yapmak zorundadır.

Herkes bilmelidir ki, bugün önemli olan partilerin çıkarları değil, ülkemizin çıkarlarıdır.

14 Kasım 2008 Cuma

14 Nisan Çalışma Grubu Platformu

Ankara Cumhuriyet Okurları

Cumhuriyet Kadınları Derneği

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi

Eğitim-İş

14 Nisan Çağdaş Mühendisler Grubu

Hacıbektaş Eğitim ve Kültür Derneği Köy Dernekleri Federasyonu

Türkiye İnsan Hakları Kurumu

Tüm Gençlik Birliği ( TGB )

Yerel Yönetimler Araştırma YArdım ve Eğitim Derneği

Ziraat Mühendisler Odası

Türk Mühendisler Birliği Derneği

Atatürkçü Düşünce Derneği

AKKAV Ankara Kız Lisesi Mezunları Derneği

Anadolum Derneği

Atatürk Çizgisi Platformu

Biz Kaç Kişiyiz Derneği

Çayyolu Platformu Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı Memleket Sevdalıları Derneği

Ulusal Hekim Birliği Tüm Öğretim Elemanları Derneği

http://www.14nisan.gen.tr/genel/bizden_detay.php?kod=787&tipi=38&sube=2

Yayed Görüşü kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım