YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Yayed Görüşü

Yerel Seçimlerde Tavrımız-YAYED Görüşü (29 Mart 2009)
ULUSAL DÜŞÜN YEREL DAVRAN - EŞİTSİZLİKLE SAVAŞ - KAMU HİZMETİ ÜRET - İŞBİRLİĞİ ve DAYANIŞMAYI YÜKSELT... Yerel Yönetimler Araştırma YArdım ve Eğitim Derneği (YAYED), 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde izlenecek yolu, başka demokratik kitle örgütleriyle birlikte imzaladığı bir basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Bildiri ve ... Detaylar
11095 Sayılı Genelge Üstüne YAYED Görüşü
Büyükşehir Yasası hazırlanmadan önce İçişleri Bakanlığının çıkarmış olduğu belde belediyelerinin ve köyün yetkilerini valilere devreden 24 Nisan 2012 tarihli genelge hakkında Danıştay 8. Dairesi yürütmeyi durdurma kararı vermiştir. (http://www.iha.com.tr/buyuksehir-genelgesi-iptal-20121127AW000557-mugla-haberi)   Beldibi Belediyesi ve diğer bazı Belde Belediyelerinin konuyla ilgili müracaatını görüşen Danıştay 8. Dairesi, İçişleri Bakanlığının ... Detaylar
BÜYÜKŞEHİR TASARISI HAKKINDA YAYED GÖRÜŞÜ (11 Ekim 2012)
  10 Temmuz 2004 tarih ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nu Değiştiren BÜYÜKŞEHİR - BÜTÜNŞEHİR TASARISI HAKKINDA YAYED GÖRÜŞÜ (11 Ekim 2012)   Bütünşehir olarak anılan “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 8 Ekim 2012 tarihinde TBMM’ye sevk edilmiştir. ... Detaylar
YAYED GÖRÜŞÜ
  Belde Belediyeleri ile Köylerin Yetkilerini Valiliklere Devreden  24 Nisan 2012 Tarih ve 11085 Sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi Üzerine  YAYED GÖRÜŞÜ   Büyükşehirlerde belde belediyeleri ve köyler kaldırılıyor… Bu köklü değişikliğe giden yolda İçişleri Bakanlığı, 24 Nisan 2012 tarihli bir genelgeyle 27 ilde belde belediyelerinin, 29 ilde köylerin yetkilerini ... Detaylar
Normkadro Sistemi Üzerine YAYED Görüşü
Normkadrocu belediye istihdamı yaklaşımının kılavuzu neoliberal ideolojidir ve bu yaklaşım yerel yönetimleri, başta istihdam olmak üzere her açıdan piyasaya yaklaştırmayı ve yerel yönetimleri piyasa gücü yapmayı hedeflemektedir. Yerel yönetimlerde istihdam ve çalışma düzeni, günümüzde “normkadro uygulaması” adı verilen düzenlemelerle değiştirilmektedir. Bu uygulama, yerel yönetimlerde ücret ... Detaylar
Türkiye İçin Su Politikası Nedir? YAYED Görüşü
Küreselci su politikası ile ulusalcı-kamusal su politikası karşılaştırması SUDA KÜRESELCİ ESASLAR   SUDA ULUSAL-KAMUSAL YÖNETİMİN ESASLARI Doğal-coğrafi sınırları bütünleşik nehir havzası yönetimi. Anlamı: Ulusal siyasal sınırların hesap dışı bırakılması; uluslararası yönetimler   Siyasal-coğrafi sınırlarda bütünleşik nehir havzası yönetimi. Anlamı: Ulusal siyasal sınırların esas sayılması. Su yönetiminde özerklik ve yerellik esaslarının ... Detaylar
16 Maddede İller Bankası Gerçeği, YAYED Görüşü, 4 Ağustos 2006
İller Bankası’nın yapısını ve işlevlerini değiştiren bir yasa taslağı hazırlandı. Taslağın 2006-2007 yasama yılında TBMM gündemine gireceği açıklandı. İlgililer, yasa taslağı lehine kamuoyu oluşturmak üzere, Temmuz 2006 boyunca günlük gazetelere bolca haber malzemesi üretti. YAYED, sözkonusu yasa taslağının yalnızca bir kurumda değişiklik olmadığını, ... Detaylar
Dönüşüm Alanları Yasa Tasarısı Üzerine YAYED Görüşü
Başbakanlığın 22 Haziran 2006 günü TBMM Başkanlığına sunduğu Dönüşüm Alanları Hakkında Yasa Tasarısı "parçacı imar yasası" ile "stratejik iskan yasası" karışımı bir düzenlemedir. Bu iki özellik 'barınma hakkı'na saldırı olarak toplumsal varlığımızı, iskan politikasının piyasaya terki olarak ulusal varlığımızı tehdit etmektedir. Tasarı geri ... Detaylar
Geçici İşçi Yasa Tasarısı Hakkında YAYED Görüşü
YAYED’in “kamu idare, kurum ve kuruluşlarında geçici iş pozisyonlarında çalışanların sürekli işçi kadrolarına veya sözleşmeli personel statüsüne geçirilmeleri, geçici işçi çalıştırılması ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı”na ilişkin görüşleri... •1- ... Detaylar
YAYED Açıklaması: Ajansçılık Hukuk Devletine Karşı
İş çevresi dernekleri, vakıfları, ama daha önemlisi varlıklarını Anayasa'dan alan meslek kuruluşları, hukuk devleti ilkesini sarsan açıklamalar yapıyor. İş çevrelerinin özçıkarları uğruna başlıca güvencemiz olan yargı organlarını yıpratmaya yönelik tutumunu kınıyoruz. Kalkınma ajanslarının yargılanma sürecini daha da büyük bir dikkatle izliyoruz.... AJANSÇILAR HUKUKA KARŞI Avrupa ... Detaylar
Sayfa: [ 1 ] [ 2 ]
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım