YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Eğitimler/Eğitim Verilen Konular

YAYED Eğitim Broşürü 2012
Broşür için tıklayınız... ... Detaylar
(Y08) Çalışma Mevzuatı Karşısında Belediye Görev ve Yükümlülükleri
Eğitimin Amacı Çalışma mevzuatı uygulamasında yaşanan sorunlar karşısında yerel idare yöneticilerinin hukuka bağlı kalarak sorunlara çözüm bulmaları gerekmektedir. Program sonunda katılımcıların “nitelikli kamu hizmeti, üretken emek, demokratik iş ilişkileri” yaklaşımı temelinde çalışma ilişkilerinde ortaya çıkan sorunlarla baş etme bilgi ve becerisini kazanmaları amaçlanmaktadır. Eğitimin İçeriği Çalışma mevzuatı ... Detaylar
(Y07) Norm Kadro
Eğitimin Amacı Bakanlar Kurulu’nun 29 Kasım 2005 tarihli ve 2005/2809 sayılı kararı ile yayımı tarihinde (22 Nisan 2006) yürürlüğe konan “Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esasları Norm kadro çalışmalarına ait önceki yıllarda yapılmış çalışmaları dikkate ... Detaylar
(Y06) Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe
Eğitimin Amacı Yaklaşık 75–80 yıldan bu yana uygulanmakta olan 1050 sayılı Muhasebei Umumi Kanunun yürürlükten kaldırılması ile kamu mali yönetimi temelden değiştirilmiştir. Yeni uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu, Türkiye’nin yıllardır uyguladığı mali sisteme çok ters bir sistem önermektedir. İl ... Detaylar
(Y05) 1608'e Göre Para Cezaları ve Zabıta Hizmetleri
Eğitimin Amacı 1608 sayılı Kanunun kısa açıklaması, yapılan son düzenlemelerden sonra belediye encümeninin görevleri, encümence verilecek para cezaları ile zabıta memurları tarafından düzenlenen tutanaklar ve zabıta hizmetlerinin niteliği hakkında genel bilgi verilmesi, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin ... Detaylar
(Y04) Belediyelerde İç Denetim
Eğitimin Amacı İç denetim, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu ve atıfta bulunduğu 5018 sayılı Kanun’da yeni bir müessese olarak düzenlenmiştir ve geleneksel teftiş/kontrolör kurulları sistemimizden yapısal ve fonksiyonel olarak farklı özellikler göstermektedir. İç denetim olgusunun belediyelerin üst yönetimleri ve belediye denetim elemanlarına tanıtılması hedeflenmektedir Eğitimin ... Detaylar
(Y03) Belediyelerde Performans Yönetimi
Eğitimin Amacı Kamu yönetimi reform yasaları bağlamında yerel yönetimlerin de performans yönetimi olarak adlandırılan yeni bir yönetim anlayışına sahip olarak bu anlayışın gerektirdiği yeni yönetim araçlarını kullanması yasal zorunluluk haline gelmiştir. Bu yeni yönetim kültürünü oluşturan araçların ve etkileşim içinde bulunduğu ... Detaylar
(Y02) Performans Denetimi
Eğitimin Amacı Anayasa’nın 29.10.2005 tarihli değişik 160ncı maddesi ile mahalli idarelerin dış denetimi Sayıştay’a anayasal bir görev olarak verilmiştir. Sayıştay denetimi mali ve performans denetiminden oluşmaktadır ve performans denetimi kavram, uygulama ve sonuçları denetime tabi kurumlarca da yeterince bilinmemektedir. Program sonunda katılımcıların performans denetimine ... Detaylar
(Y01) Stratejik Planlama
YAYED seminerleri kamusal yararı gözeten ve ulusal demokratik bir bakış açısı ile özenle hazırlanmıştır. Yerel yönetimler dünyasını çok iyi tanıyan deneyimli akademisyen ve uzmanlar konularıyla ilgili yalnızca kuramsal değil, uygulama bilgi ve becerisine de sahiptirler. YAYED eğitimleri, eğitmenden katılımcılara tek yönlü bilgi aktarımı ... Detaylar
(SOSTEK) Sosyal ve Teknik Hizmetler Seminerleri
Mart-Haziran 2007 diliminde gerçekleştirilecek SOSTEK - I tarihleri ve koşulları için www.cmo.org.tr internet sitesinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. kduzel@yayed.org.tr den bilgi alabilirsiniz. Ya da cmo@cmo.org.tr adresine yazabilirsiniz. Eğitimin Amacı İçmesuyu ; Çöp/Katı Atık ; Arıtma Sistemleri gibi üç temel, sosyal nitelikli ve teknik hizmet ... Detaylar
Sayfa: [ 1 ] [ 2 ]
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım