YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Mali Sistem

YAYED, yerel yönetimlerin mali sistemini çok yakından izler. Bu alandaki araştırmalarını, 2005-2011 yılları arasında aylık olarak çıkardığı Memleket Mevzuat Dergisi’de yayımladı. İç çalışma olarak değişik zamanlarda “çalışma grubu” olarak takibi sürdürdü. Bu çalışmaları bir kitap olarak henüz kullanıma sunmadı. Ancak, derneğin yeni kurulduğu 2004 yılında, YAYED tarafından olmamakla birlikte, dernek yöneticisi olan iki üyemizce DPT desteğiyle TODAİE’ce önemli bir yayın yapılmıştı. Bu çalışmanın yaklaşımı, yöntemi, sonuçları önemlidir. Yanda kapağı görülen kitabın ilgili uzmanların araştırma listesinde yer almasını öneriyoruz.

Künye: Tayfın Çınar ve Birgül A. Güler Yerel Maliye Sistemi TODAİE Yayını, şubat 2004, Ankara

Mali Sistem Haberleri
2008 Yerel Yönetim Harcamaları...
İl özel idaresi ve belediye harcamaları.... 2008 YILINDA İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE HARCAMALARI 2008 yılında il özel idaresi ve belediyeler toplam 38 milyar YTL (eski parayla katrilyon TL) harcama yaptılar. Bu yılda gelirleri ... Devamı
2008 Yerel Yönetim Gelirleri...
İl özel idaresi ve belediye gelirleri... 2008 YILINDA İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ İl özel idaresi ve belediye dünyası, 2008 yılında 33 milyar YTL (eski TL ile katrilyon) gelire sahip oldu. Bunun 26 ... Devamı
İller Bankası Paylarından Dört Ay Kesinti Yok......
Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 4 ay kesinti yapılmayacak.... Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı ... Devamı
Mayıs 2008: İl Özel İdareleri ve Belediye Gelirleri Yasa Tasarısı Görü...
TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU, BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI‘NI GÖRÜŞTÜ 14 Mayıs 2008, İhlas Haber Ajansı, haberler.com İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Belediye Gelirleri Kanunu‘nda Yapılacak Değişiklikleri İçeren Tasarının Kapsamının Daraltılacağını ve Vatandaşa İlave Yük Getirecek ... Devamı
Hazinenin Finansman Sistemi: 2005 - 2006 - 2007...
Hazine‘nin 2006 yılı finansman programı gerçekleşme beklentisi ve 2007 yılı finansman programı hedefleri aşağıdaki tabloda görülüyor. Hazine Finansman Programı (*) (Milyar YTL) 2005 Gerçekleşme 2006 Program 2006 Gerçekleşme Tahmini 2007 Program I- TOPLAM BORÇ SERVİSİ 188,6 168,4 170,8 166,5 İç Borç Servisi 167,4 145,5 145,4 140,3    Anapara 128,2 108,8 107,2 99,6    Faiz 39,2 35,7 38,2 40,7 Dış ... Devamı
2007 Merkezi Yönetim Bütçe Gideri: 205 Milyar Ytl...
2007 giderleri 204,9 Milyar YTL, gelirleri 188,1 Milyar YTL..... Bütçe açığı 16,7 Milyar YTL olacak... Açık borçlanmayla kapatılacak.... 2007 Yılı Merkezi Yönetim Gider Bütçesi 26 aralık 2006‘da belli oldu. 2007 bütçesinde giderler 204,9 Milyar ... Devamı
Borçlanma Yolları......
Sermaye Piyasası Kurulu, yerel malvarlıklarımızı borçlanma aracı kılmanın yollarını hazırlıyor.... SPK belediyelerin borçlanma yollarıyla ilgili yeni bir adım atıyor. Belediyelerin sermaye piyasaları üzerinden borç temini konulu bir proje yürüten kurumun bu çalışması bugün ... Devamı
Yerel Gelirler Yasa Tasarısı...
İl özel idaresi ve belediye gelirleri yasa tasarısı TBMM'nde. Belediye vergi resim harçları kırsal alana yayılıyor. Ödenen vergilerden pay vermek yerine yerel vergiler artırılıyor. Demokrasi katılıma eşitleniyor; katılım "harcamalara katılma" olarak tanımlanıyor. ... Devamı
İl Özel İdaresi ve Belediye Gelirleri Yasa Taslağı, 4 Temmuz 2006...
Temmuz 2006 başında kamuoyuna malolan yerel gelirler yasa taslağı, genel gerekçe ve madde gerekçeleriyle birlikte ektedir ... İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU TASARISI (4 Temmuz 2006) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ... Devamı
İl Özel İdareleri Gelirleri...
2009 yılınd il özel idarelerinin vergi gelirleri %9, kendi gelirleri %3... Geri kalan merkezi yönetimden aktarmalar... İL ÖZEL İDARELERİ 2009 YILINDA... Gelirlerin %54‘ü yardım-bağış; %34‘ü "diğer"... Vergi gelirinin toplam içindeki payı %9; kendi işletme gelirleri ... Devamı
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım