YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

2007 Merkezi Yönetim Bütçe Gideri: 205 Milyar Ytl

2007 giderleri 204,9 Milyar YTL, gelirleri 188,1 Milyar YTL..... Bütçe açığı 16,7 Milyar YTL olacak... Açık borçlanmayla kapatılacak....

2007 Yılı Merkezi Yönetim Gider Bütçesi 26 aralık 2006‘da belli oldu.

2007 bütçesinde giderler 204,9 Milyar YTL,
gelirler 188,1 Milyar YTL,
bütçe açığı ise 16,7 Milyar YTL....

Gelirler: 2007 yılı bütçesinin 188 Milyar YTL olarak beklenen bütçe gelirlerinin yaklaşık yüzde 93‘ünü vergiler oluşturacak. 174 Milyar YTL verginin 68‘i (118,9 Milyar YTL) dolaylı vergilerden alınacak. Böylece vergilerin büyük bir bölümü doğrudan halkın ödediği akaryakıt, gaz, sigara, telefon, benzin, içki, elektrik gibi dolaylı vergilerden sağlanacak.

Açık: 2007 yılı Merkezi Bütçesi‘nde giderlerin 204,9 Milyar YTL, gelirlerin 188,1 Milyar YTL olması öngörülerek 2007 bütçe açığının 16,7 Milyar YTL olması hedeflendi. 2006 yılında 3 Milyar YTL olarak çıkması beklenilen bütçe açığının, 2007 yılında beş katı daha fazla bir oranda artması planlanırken, bütçe açığının alınacak yeni iç ve dış borçlarla kapatılması öngörülüyor.

    Milyar YTL
Merkezi Yönetim Bütçesi 2006 2007
I- Bütçe gelirleri 172.2 188.1
(1) Vergi gelirleri 137.6 173.8
(2) Vergi dışı diğer gelirler 30.4 7.8
(3) Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2.7 0.4
II- Bütçe giderleri 175.2 204.9
(1) Faiz giderleri 46.2 52.9
(2) Faiz hariç giderler 128.9 151.9
a. Personel 42.6 53.7
b. Mal ve hizmet alımları 18.2 15.5
c. Cari transferler 50.8 60.8
d. Yatırımlar 10.8 12
e. Sermaye transferleri 2.5 3.6
f. Borç verme 3.8 3.6
g. Yedek ödenekler 0 2.3
III- Bütçe açığı -3 -16.7
IV- Faiz dışı denge 43.2 36.2
V- Faiz oranları    
(1) Faiz/Net vergi gelirleri (%) 33.6 33.5
(2) Faiz/Net bütçe gelirleri (%) 26.9 28.1
(3) Net vergi gelirleri/Bütçe giderleri (%) 78.5 77.1
(4) Net bütçe gelirleri/Bütçe giderleri (%) 98.3 91.8
VI- GSMH 561.9 631.3
Faiz dışı denge/GSMH (%) 7.7 5.7
(1) 2006 yılı gerçekleşme tahminidir.
(2) 2007 yılı rakamları bütçe tartışmaları sırasında kendi imkanlarımız ile derleyebildiğimiz rakamlardır. Kesin rakamlar yayımlanmadı.

 

2007 yılı bütçe giderindeki artış oranı %17,1, gelirdeki artış oranı ise %9,3:

Maliye Bakanı Kemal Unakıtan TBMM Genel Kurulu‘nda 2007 yılı bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, 2006 yılı sonu itibarıyla Merkezi Yönetim Bütçesi‘nin beklenen tahminlerini açıkladı. Buna göre 2006 yılı bütçesinin 175,2 Milyar YTL gider ve 172,2 Milyar YTL gelir olmak üzere, 3 Milyar YTL açık vermesi bekleniliyor. 2006 yılı bütçesinde toplam faiz giderlerinin 46,2 Milyar YTL olarak, faiz dışı fazlanın ise 43,2 Milyar YTL olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

2007 yılı Merkezi Yönetim Bütçe hedeflerini, 2006 yılı bütçe tahminleriyle karşılaştırdığımızda ise bütçe gideri kalemindeki yüksek artış oranı nedeniyle bütçe açığının artmış olduğu görülüyor. 2007 yılı bütçe giderlerindeki artış oranı 2006 yılına göre yüzde 17,1 olarak belirlenirken, gelirdeki artış oranı ise yüzde 9,3 oluyor. Ancak hükümet IMF ile yürütmekte olduğu Stand-by anlaşması ve AB ile sürdürdüğü Genel Ekonomik Dengelere göre bütçe açığını ekonominin toplam performansını gösterir Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH) ile kıyaslıyor. Bu durumda 2006 yılında IMF ile yüzde 6,5‘luk faiz dışı fazla olarak belirlenmiş olan hedefe göre, bütçe açığının GSMH‘ye oranı olan yüzde 2,5‘luk hedefin, 2007 yılında da geçerli olduğu görülüyor.

2006 yılında yaşanan uluslararası dalgalanma ve petrol fiyatlarındaki artış nedeniyle, artan enflasyonun faizleri yeniden yükseltmiş olmasıyla 2007 yılında yapılalcak faiz ödemelerinin de artmış olduğu görülüyor. 2006 yılı bütçesinde faiz giderleri için yapılacak toplam ödemenin 46,2 Milyar YTL olarak gerçekleşmesi beklenirken, 2007 yılında bu miktarın yüzde 14 oranında artarak, 52,9 Milyar YTL olması planlanıyor. Buna karşılık 2006 yılında 43,2 Milyar YTL olarak gerçekleşmesi beklenilen faiz dışı fazlanın 2007 yılında biraz daha aşağıya çekilerek 36,2 Milyar YTL olması bekleniyor.

Ulaştırma, Sağlık, Bayındırlık Bakanlıkları ile TCK bütçe ödeneklerinde kesinti yapıldı:

TBMM Genel Kurulu‘nda kabul edilen 2007 yılı Merkezi Yönetim Gider Bütçesi‘nde bazı önemli bakanlıkların ödeneklerinden kesinti yapıldığı belirlendi. TBMM‘ye sunulan başlangıç ödeneği daha yüksek olan bu bakanlıkların ödenekleri, TBMM Genel Kurulu‘nda kabul edilen miktarlar dikkate alındığında kesintiler yapıldığı görülüyor.

TBMM‘ye 7.477 Milyon YTL olan olarak sunulan Sağlık Bakanlığı bütçe ödeneğinden yüzde 12 oranında kesinti yapılarak, 2007 yılı bütçesi 6.581 Milyon YTL olarak kabul edildi. Aynı şekilde 998 Milyon YTL olarak sunulan Ulaştırma Bakanlığı bütçesi ödeneğinden yüzde 12,2 kesinti yapılarak, 806 Milyon YTL olarak kesinleşti. Bayındırlık Bakanlığı bütçe ödeneği yapılan yüzde 5,3‘lük kesinti ile 733 Milyon YTL olarak kesinleşirken, T.C. Karayolları (TCK) Genel Müdürlüğü‘nün ödeneği ise yüzde 14‘lük kesinti ile 3.408 Milyon YTL olarak kesinleşti.

Milli Eğitim, Milli Savunma ve Enerji Bakanlıkları ile DSİ ve Emniyet Genel Müdürlüğü bütçeleri arttırıldı:

Öte yandan TBMM Genel Kurulu‘nda yapılan görüşmelerde, Milli Eğitim, Milli Savunma ve Enerji Bakanlıkları ile DSİ, Emniyet ve Diyanet İşleri bütçelerinin arttırıldığı görüldü. Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı‘nın 16.568 Milyon YTL olarak sunulan bütçesi yüzde 28,9 oranında arttırılarak, 21.355 Milyon YTL olarak kesinleşti. Aynı şekilde Milli Savunma Bakanlığı‘nın bütçesi yüzde 9,9 oranında arttırılarak, 13.052 Milyon YTL, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi yüzde 34,8 oranında arttırılarak 377 Milyon YTL olarak kesinleşti.

Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın 1.308 Milyon YTL olarak sunulan bütçesi, yüzde 25,2 oranında arttırılarak 1.638 Milyon YTL olarak kesinleşirken, DSİ Genel Müdürlüğü‘nün bütçesi de yüzde 4,4 oranında arttırılarak 3.957 Milyon YTL olarak kesinleşti. Emniyet Genel Müdürlüğü‘nün bütçesi ise yüzde 28 oranında arttırılarak 6.151 Milyon YTL‘ye çıkarılıldı.

Kaynak: TEBAHaber

Mali Sistem - diğer haberler (Mali Sistem sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım