YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

2008 Yerel Yönetim Gelirleri

İl özel idaresi ve belediye gelirleri...

2008 YILINDA İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE GELİRLERİ

İl özel idaresi ve belediye dünyası, 2008 yılında 33 milyar YTL (eski TL ile katrilyon) gelire sahip oldu. Bunun 26 milyarı 3215 belediye tarafından, 7 milyarı toplam sayısı 81 olan il özel idareleri tarafından edinildi.

Belediye gelirlerinin %55‘ini genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamından ayrılan paylar oluşturdu. Bu kalem, il özel idarelerinin gelirleri içinde %25 yer tuttu. Yerel yönetimlerin merkezden bağış ve yardım olarak aldıkları tutarlara bakılırsa, belediye gelirlerinin %2‘si bu kalemden gelirken, il özel idare gelirlerinin %65‘i bu yoldan sağlandı. Topluca değerlendirirsek, merkezden transfer edilen pay ve yardımlar belediye gelirlerinin %57‘sini, il özel idare gelirlerinin de %90‘ını oluşturdu.

Gelirlere bakılırsa, "il halkının temsilcileri" il genel meclisi ve meclis başkanı, ulusal gelirin o ilde nasıl harcanacağına karar vermek için görevlendirilmiş bulunuyorlar. Bu birimlerin yerel ve kurumsal gelirleri %10 düzeyinde bulunuyor.

2008 GELİRLERİ (bin YTL ve %) İL ÖZEL İDARESİ % BELEDİYE %
BÜTÇE GELİRLERİ HESABI 7.121.956 100,00 25.736.012 100,00
Vergi Gelirleri 113.208 1,59 4.077.274 15,84
Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 82 0,00 1.983.109 7,71
Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0 0,00 857.621 3,33
Harçlar 112.417 1,58 1.222.138 4,75
Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 709 0,01 14.406 0,06
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 189.753 2,66 3.751.749 14,58
Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 66.334 0,93 2.186.642 8,50
Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni  Gelirleri 68 0,00 4.574 0,02
KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 4 0,00 5.706 0,02
Kurumlar Hasılatı 6.156 0,09 593.755 2,31
Kurumlar Karları 25.179 0,35 138.053 0,54
Kira Gelirleri 87.871 1,23 751.386 2,92
Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 4.141 0,06 71.633 0,28
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 4.615.490 64,81 496.871 1,93
Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 161 0,00 11.382 0,04
Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 2.989.676 41,98 189.638 0,74
Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 140.156 1,97 20.265 0,08
Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 195.422 2,74 153.278 0,60
Proje Yardımları 1.290.075 18,11 122.308 0,48
Diğer Gelirler 2.099.938 29,49 15.709.413 61,04
Faiz Gelirleri 358.732 5,04 235.301 0,91
Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 1.692.799 23,77 14.110.642 54,83
Para Cezaları 14.917 0,21 479.845 1,86
Diğer Çeşitli Gelirler 33.49 0,47 883.625 3,43
Sermaye Gelirleri 65.397 0,92 1.664.835 6,47
Taşınmaz Satış Gelirleri 57.533 0,81 1.631.126 6,34
Taşınır Satış Gelirleri 7.65 0,11 29.878 0,12
Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 205 0,00 2 0,00
Diğer Sermaye Satış Gelirleri 9 0,00 3.829 0,01
Alacaklardan Tahsilat 38.17 0,54 35.87 0,14
Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 38.17 0,54 35.87 0,14
Mali Sistem - diğer haberler (Mali Sistem sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım