YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Kalkınma Ajansları

Bölge kalkınma ajanslarını 2005 yılında çalıştay, sempozyum, kitap konusu yapmıştık. MM-8'i bu konuya ayırmıştık. Şimdi, dört yıl sonra MM-46 yine bu konuyu ele aldı. Ajanslar sorundur; çünkü bu, kalkınma davamızın terk ediliş sistemidir; o nedenle izlemeyi sürdürüyoruz... 

Türkiye'de bir Avrupa Birliği dayatması olarak beliren bölge kalkınma ajansı adlı kurumlaşma, Cumhuriyet tarihi boyunca şu ya da bu düzeyde hep diri kalmış bölge düzeyi yerel yönetim yaratma baskısının son halkasıdır.

Bilindiği gibi Türkiye'nin yönetimi il esasına dayanır; ve iller "bölge" ölçeğinde büyük-il olarak değil aynı Fransa'da olduğu gibi "bölge altı ölçek"te küçük-il olarak kurulmuş ve öyle de kalmıştır. Ne var ki daha Cumhuriyet'in ilk yıllarında Osmanlı'dan kalma 15 "vilayet"in il olması isteklerinden başlayarak, 8 bölgeli "eğitim mıntıkaları" uygulaması ve "bölge planlaması" çalışmaları bu isteği canlı tuttu.

Kurumlaşma bakımından kırılma tarihi 12 Eylül 1980 oldu. Bu tarihte bir kararla ülke sekiz "koordinatör valilik" bölgesine bölündü; karar uygulamaya giremeden kalktı. Ama aynı dönemde bölgeler, idari yargı alanında doğdu ve yerleşti. Bölge İdare Mahkemeleri sistemi yerleştirildi. Daha 1960'lı yıllardan beri dile getirilen, adli yargı alanında bölgesel mahkemelerin yani istinaf mahkemelerinin kurulması da 2000'li yıllarda AB isteği gerekçe gösterilerek gerçekleştirildi. Kısacası yönetim sistemi değil ama yargı sistemi bölgeselleşmeye adeta öncülük etti.

Yönetim sistemine bölge, 2002 yılında "istatistik toplama" gerekçesiyle girdi. AB isteğiyle Bakanlar Kurulu Eylül 2002'de bir karar aldı ve Türkiye'de il-üstü ölçekte iki kademe bölge yarattı. Birinci kademede ülke 12 bölgeye bölündü. Buna Düzey-1 ya da AB diliyle NUTS-1 dendi. Bu bölgelerde şimdilik herhangi bir yönetsel kurum yok; ama ülkenin tüm rakamsal bilgisi bu bölümlere göre toplanıyor. İleride bu bölgelerin ne işe yarayacağını hep birlikte göreceğiz.

Eylül 2002 Bakanlar Kurulu kararı bir de sayısı 26 olan ikinci kademe bölgeler yarattı. Buna Düzey-2 ya da AB diliyle NUTS-2 dendi. İlk kademeden farklı olarak bu kademe için kurumlar yaratıldı. 2006 yılında yasa çıkarıldı ve Düzey-2 bölgelerinde birer kalkınma ajansı adlı kurum yaratılması öngörüldü. Bu yasa çok tartışmalı oldu; Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi'nden 5-6 oy dengesiyle geçit bulabildi. Şimdi 26 bölgeden 10'unda ajanslar kuruldu; 1990'lı yıllarda başlamış olan AB destekli bölge projeleri bunlara devredildi. Ajanslar projeler topluyor; AB parasıyla projelere destek veriliyor; inanılmaz ama siyasal iktidar ve ajansçılar Türkiye'nin bu yolla kalkınabileceğini savunabiliyorlar.

Bu sistemin özeti şudur: Ajans sistemi, 2000'li yıllarda, Türkiye'ye 1950'de önerilmiş yolu gösteriyor. Truman-Marshal Planı, 1947-1950'de Türkiye'ye "sanayiden vazgeçin siz tarımsal küçük üretim yapın fazlası sizi aşar" gibi bir sözde kalkınma stratejisi çizmişti. Şimdi de AB ve onu destekleyen IMF-Dünya Bankası çifti, kalkınma ajansı modeliyle Türkiye'ye aynı şeyi söylüyor.

Kalkınma ajansları, üretim gücümüzü üç-beş bin avroluk komik bütçeli, dünya genelinde yarışma gücü kazanmayı hayal haline getiren zavallı ve elbette sözde bir kalkınma perspektifine sıkıştırmış bulunuyor.

Kalkınma ajanslarıyla üretilen projelerin,

(1)   Türkiye'nin devasa kalkınma davasını halledebilecek mecali yoktur.

(2)   Eldeki kapasite yöresel çıkarlara hapsedilerek ulusal kalkınma davasının yolu tıkanmaktadır.

(3)   Projeler AB şirketleri lehine değerlendirilmekte, üretim kapasitemiz ulusal kalkınma davasının değil AB tekelci-ek kar davasının parçası kılınmaktadır.

(4)   Kalkınma davamızı yönetme yetkisi, AB'ne komik proje paraları karşılığında devredilmiş bulunmaktadır.

Türkiye'nin gereksinmesi kapsamlı merkezi planlamadır. Tarım, sanayi, teknoloji, ülkemizin tümü için ve kaynaklar akılcı biçimde toptan seferber edilerek kendini sürekli üretebilir bir bütünlükte, ancak merkezi planlama yöntemiyle yaratılabilir.

Kalkınma Ajansları Haberleri
Ajans Kalkınma Kurulunda Kimler Temsil Ediliyor? İşte İstanbul Kalkınm...
BKA, "adaletsiz ve dengesiz bir yönetim yapısına sahiptir" savımızın somut kanıtları ortaya çıkmaya başladı.... İşte "kimler söz sahibi" sorusunun cevabı.... Düzey 2 Bölgesi No İli Temsil Edecek Kuruluş Temsilci Sayısı TR10 1 İstanbul İstanbul İl Özel İdaresi 2 TR10 2 İstanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3 TR10 3 İstanbul Denizcilik Müsteşarlığı Bölge ... Devamı
İşte Tr31 - İzmir Ajansı Kalkınma Kurulu Üyeleri.......
İzmir Ajansı yalnızca İzmir ilinden oluşuyor.... Kalkınma Kurulu'nda 100 üye var... Kim bunlar? KALKINMA KURULU‘NDA YER ALACAK KURUMLAR, İLGİLİ VALİLİK GÖRÜŞÜ ALINARAK DPT TARAFINDAN BELİRLENİYOR; BAKANLAR KURULU KARARI OLARAK KESİNLEŞİYOR.... Aşağıdaki liste, TR10 ... Devamı
Tr52 - Konya ve Tr62 - Adana Kalkınma Kurulu Üyeleri Kimler?...
Konya-Karaman ; Adana-Mersin illerinden oluşan iki Kalkınma Ajansı'nın temsilcilerini öğrenebilirsiniz..... KONYA ile Adana Kalkınma Kurulu üyeleri Listesi..... TR52 Düzey 2 Bölgesi Toplam Temsilci Sayısı 100 TR52 1 Karaman Karaman İl Özel İdaresi 1 TR52 2 Karaman Karaman Belediyesi 1 TR52 3 Karaman İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 1 TR52 4 Karaman Sanayi ve Ticaret İl ... Devamı
Trc2 - Diyarbakır Bölge Ajansı Kalkınma Kurulu'nda Kimler Temsil Edili...
Liste aşağıdadır..... TRC2 1 Diyarbakır İl Özel idaresi 2 TRC2 2 Diyarbakır Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 1 TRC2 3 Diyarbakır İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 1 TRC2 4 Diyarbakır İl Defterdarlığı 1 TRC2 5 Diyarbakır Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 1 TRC2 6 Diyarbakır Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 1 TRC2 7 Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü 1 TRC2 8 Diyarbakır Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 1 TRC2 9 Diyarbakır Milli Eğitim İl Müdürlüğü 1 TRC2 10 Diyarbakır Sanayi ve Ticaret İl ... Devamı
Trc3 - Mardin Bölge Ajansı Dört İli Kaplıyor.... Kalkınma Kurulu'ndaki...
Mardin Bölgesi içinde Batman, Siirt, Şırnak illeri var... Liste aşağıdadır. TRC3 1 Batman Batman İl Özel İdaresi 2 TRC3 2 Batman Batman Belediyesi 1 TRC3 3 Batman İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 1 TRC3 4 Batman İl Defterdarlığı 1 TRC3 5 Batman Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 1 TRC3 6 Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 1 TRC3 7 Batman Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 1 TRC3 8 Batman Milli Eğitim İl ... Devamı
A1 - Erzurum; B2 - Van; C1 - Gaziantep Kalkınma Ajansları Kuruldu........
Bunların Kalkınma Kurulu'nda 100'er üye var.... Üyeler kimler? Kimler temsil ediliyor? Liste aşağıdadır.... TRA1 1 Bayburt Bayburt İl Özel İdaresi 1 TRA1 2 Bayburt Bayburt Belediyesi 1 TRA1 3 Bayburt İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 1 TRA1 4 Bayburt Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 1 TRA1 5 Bayburt Milli Eğitim İl Müdürlüğü 1 TRA1 6 Bayburt Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 1 TRA1 7 Bayburt Tarım ... Devamı
Tr - 83 - Samsun Bölge Ajansı.... Amasya, Tokat, Çorum ile Birlikte Dö...
Kalkınma Kurulu üyeleri kimler? Liste aşağıdadır... TR83 1 Amasya Amasya İl Özel İdaresi  1 TR83 2 Amasya Amasya Belediyesi 1 TR83 3 Amasya İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü 1 TR83 4 Amasya Tarım İl Müdürlüğü 1 TR83 5 Amasya Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü 1 TR83 6 Amasya Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü 1 TR83 7 Amasya Çevre ve Orman İl Müdürlüğü 1 TR83 8 Amasya Suluova Kaymakamlığı 1 TR83 9 Amasya Merzifon Belediyesi 1 TR83 10 Amasya Amasya Üniversitesi  1 TR83 11 Amasya Amasya Ticaret ... Devamı
Bölge Ajanslarının Her Birinin "Kalkınma Kurulu"ndan Başka Bir de Bire...
Ajans Yönetim Kurulu'nda yalnızca atanmış-seçilmiş kamu görevlileri yok. Özel sektör de var.... Bölge Kalkınma Ajansı yasası 5449 sayılı.... Yasa metnini okuyabilirsiniz Bu yasanın 10. maddesinde YÖNETİM KURULU‘nun nasıl kurulacağı, 11. maddesinde de görev ... Devamı
Sekiz Yeni Ajans Kuruldu...
Bölge Ajansı sayısı 10'a çıktı. Yeni 8 ajansı kuran Bakanlar Kurulu kararı aşağıdadır.... BAZI DÜZEY 2 BÖLGELERİNDE KALKINMA AJANSLARI KURULMASI HAKKINDA KARAR Kuruluş ve merkez MADDE 1 - (1) Aşağıda kapsadığı iller ve ... Devamı
Ajansların Birer Kalkınma Kurulu Var. Bu Kurullar 100'er Kişilik... He...
Bakanlar Kurulu kararı ekinde yayımlanan liste... Kalkınma Kurulu Üye Sayıları Listesi DÜZEY 2 BÖLGESİ KAPSAMDAKİ İLLER TOPLAM ÜYE SAYILARI TR10  İstanbul 100 Bölge Toplamı 100 TR31 İzmir 100 Bölge Toplamı 100 TR52  Karaman 30 Konya 70 Bölge Toplamı 100 TR62 Adana 53 Mersin 47 Bölge Toplamı 100 TR83 Amasya 20 Çorum 23 Samsun 33 Tokat 24 Bölge Toplamı 100 TRA1 Bayburt 23 Erzincan 28 Erzurum 49 Bölge Toplamı 100 TRB2 Bitlis 22 Hakkari 20 Muş 23 Van 35 Bölge Toplamı 100 TRC1 Adıyaman 30 Gaziantep 48 Kilis 22 Bölge Toplamı 100 TRC2 Diyarbakır 49 Şanlıurfa 51 Bölge Toplamı 100 TRC3 Batman 25 Mardin 30 Şırnak 24 Siirt 21 Bölge Toplamı 100   ... Devamı
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım