YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Yardım

Eğitim Hakkı
BÜYÜKAVŞAR BELEDİYESİ LİSESİNE SAHİP ÇIKTI T.C. ANKARA 10. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO :2006/2393 DAVACI : Osman Özçim, Turhan Keleş, Osman Ulusan, Mustafa Çağlar; Edip Ayazgün, ... Detaylar
5393 S.kanun
ANAYASA MH.KARARI 27 Ocak 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26416 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2005/95 Karar Sayısı : 2007/2 (Yürürlüğü Durdurma) Karar Günü : 24.1.2007 YÜRÜRLÜĞÜN DURDURULMASI İSTEMİNDE BULUNANLAR: 1 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER 2 - Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri Kemal ... Detaylar
Toki
TOKİ'nin yetkileri Unakıtan'ı bile aştı 3 Ocak 2007 tarihinde VATAN gazetesinde yayınlanan habere göre, Maliye Bakanı K.Unakıtan, TOKİ‘yi, "arsa üretimi veya toplu konut yapımı amacıyla devredilen hazine arazilerinin 3.şahıslara satılması" konusunda uyardı. Unakıtan, Aralık ayında TOKİ‘ye gönderdiği yazıda, bu arsaların 3.şahıslara satışı ... Detaylar
CHP'nin 5393 S.belediye K. Nun Bazı Md.nin İptali Talepli Dilekçesi
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA (Yürürlüğü Durdurma İstemlidir) DAVACI (İptal İsteminde Bulunan) ........... 1. Kemal ANADOL İzmir 2. Kemal KILIÇDAROĞLU İstanbul ile aşağıda ad ve soyadları ile seçim bölgeleri yazılı 110 milletvekili. 3. Uğur AKSÖZ Adana 4. Nevin Gaye ERBATUR Adana 5. Kemal SAĞ Adana 6. Tacidar SEYHAN Adana 7. Şevket GÜRSOY Adıyaman 8. Halil ÜNLÜTEPE Afyon 9. Naci ASLAN Ağrı 10. Zekeriya AKINCI Ankara 11. ... Detaylar
Toki İhale Yönetmeliği Davası
YAYED, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliği’nin Yürütülmesinin Durdurulması ve bazı maddelerinin iptali talepleri ile dava açtı. Danıştay 10.Dairesinin 2006/4276E. Sayılı dosyasında görülen davada TOKİ nin cevap ... Detaylar
YAYED Araştırma ve Analiz Birimi Eğitimi vermeye başlıyor.
  YAYED Araştırma ve Analiz Birimi Eğitimi 8 Mayıs 2012 YAYED belediyelere yönelik olarak araştırma ve analiz birimi eğitimine 10 Mayıs 2012 tarihinde başlayacaktır. Birinci grup eğitim programı 10 – 11 Mayıs 2012 tarihlerinde Ankara’da Prof. Dr. Metin ÖZUĞURLU tarafından yürütülecektir. Araştırma ve Analiz ... Detaylar
İnköy Köylüleri, Köylerini Ortadan Kaldıran Belediye Kanununa Karşı Dava Açtı
Kütahya'nın 1000 yıllık İnköy Köyü Mahalle oldu. YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR DANIŞTAY İLGİLİ DAİRESİNE SUNULMAK ÜZERE DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA DAVACILAR : 1)Ahmet Sert, İnköy /KÜTAHYA 2) Osman ... Detaylar
Kalkınma Ajanslarına Karşı İkinci TMMOB Davası
TMMOB, "Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” iptali için dava açtı. DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA Yürütmenin Durdurulması ve Duruşma İstemlidir. DAVACI : Türk Mühendis ve Mimar ... Detaylar
Norm Kadro Örnek Dava Dilekçesi, YAYED
Norm Kadro ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı na karşı Danıştay da dava açmak isteyenler için YAYED tarafından hazırlanan örnek dava dilekçesi YERİS-Yerel İstihdam Çalışma Grubu- Norm Kadro konusunda 22 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile ilgili çalışmalarını tamamlayarak ... Detaylar
5449 Kalkınma Ajansları Yasasına Karşı CHP Davası, Anayasa Mahkemesi
CHP'nin 5449 sayılı yasanın yürürlüğünün durdurulması istemiyle Anayasa Mahkemesine yaptığı başvurunun tam metnine ilişikteki dosyadan ulaşabilirseniz. 25.01.2006 Tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun; 1) 1 inci maddesi, 2) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ve bu maddenin son fıkrası, 3) ... Detaylar
Sayfa: [ 1 ] [ 2 ]
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım