YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Bölge Ajanslarının Her Birinin "Kalkınma Kurulu"ndan Başka Bir de Birer Yönetim Kurulu Var. Bu Kurullarda Kimler Var?

Ajans Yönetim Kurulu'nda yalnızca atanmış-seçilmiş kamu görevlileri yok. Özel sektör de var....

Bölge Kalkınma Ajansı yasası 5449 sayılı....
Yasa metnini okuyabilirsiniz

Bu yasanın 10. maddesinde YÖNETİM KURULU‘nun nasıl kurulacağı, 11. maddesinde de görev ve yetkileri belirtiliyor:

Yönetim kurulu
MADDE 10 -
Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır.

Yönetim kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ajansı, yönetim kurulu başkanı temsil eder. Yönetim kurulunun başkanı validir. Yönetim kurulu ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan vekili seçer.

Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülür.

Tek ilden oluşan bölgelerde kalkınma kurulu tarafından seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev süresi iki yıl olup görev sürelerini tamamlamadan herhangi bir şekilde üyeliklerinin sona ermesi halinde, kalan süreleri sırasına göre yedek üyelerce tamamlanır. Görevi sona eren üyeler tekrar seçilebilir. Yönetim kurulu üyeliği, üyelerin temsil ettikleri kurum ve kuruluşlardaki görevlerini sürdürmelerine engel teşkil etmez.

Yönetim kurulu üyeleri ajans ile ilgili gizlilik taşıyan bilgileri ve bu Kanunun uygulanması sırasında öğrendikleri çalışma alanlarındaki sırları, görevlerinden ayrılmış olsalar bile ifşa edemezler, kendilerinin veya başkalarının menfaatine kullanamazlar.

Yönetim kurulu üyeleri, kendileri, eşleri ve ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımlarını doğrudan ilgilendiren konular ile sahibi ya da ortağı oldukları ticarî işletmelere ilişkin toplantıya ve oylamaya katılamaz.

Yönetim kurulu, başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanır. Yönetim kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder.

Yönetim kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır.

Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu toplantılarına katılır."

PEKİ UYGULAMADA BU KURULUN ÜYELERİ KİMLER OLDU?

İstanbul Ajansı‘nın Yönetim Kurulu‘na yapılan seçimler sancılı geçti. Yönetim Kurulu için TÜSİAD ile MÜSİAD çekişti ve seçimi MÜSİAD kazandı.....

İstanbul Kalkınma Ajansı`da kimler var?

Uzun bir dönem tartışmaya konu olan kalkınma ajasları kurulmaya başlandı. Dün de İstanbul Kalkınma Ajansı belirlendi. Yönetime, doğal yöneticiler yanı sıra, kritik kimi isimler de girdi.TÜSİAD adayı barajı aşamadı

Haber: NEDİM ŞENER

İstanbul Kalkınma Ajansı`nın yönetimi ve Kalkınma Kurulu Başkanlığı seçimlerine hükümete yakın kuruluşlar damgasını vurdu. Sivil toplumu temsilen MÜSİAD yönetime girdi. TÜSİAD adayı kazanamadı. Kurul Başkanı Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Akyüz oldu.

İstanbul Kalkınma Ajansı`nın yönetimi, önceki gün yapılan seçimlerde, kamu kuruluşlarını temsil eden delgelerin oylarıyla ezici çoğunlukla `hükümet yanlısı` üyelerden oluştu.

Kalkınma Ajansı bünyesinde `genel kurul` niteliğinde olan `İstanbul Kalkınma Kurulu`nun başkanlığına da faizsiz bankacılık yapan katılım bankalarının çatı örgütü Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Akyüz seçildi.

Hükümetin 22 Kasım 2008 günlü Resmi Gazete`de yayınlanan kararı gereği 8 ilde kalkınma ajansları kurulması gerekiyor. Bu ajanslar kamu ve sivil toplumu bir araya getirerek illerin kalkınmasının planlanmasını öngörüyor.

Ajanslardan biri de İstanbul`da kuruldu. İlgili düzenleme gereği ajans yönetimleri 8 kişiden oluşuyor. Bunların 5`i `doğal üye` durumunda. Doğal üyeler ajansın kurulduğu ilin valisi, belediye başkanı, ilin ticaret odası başkanı, ilin sanayi odası başkanı ve il genel meclisi başkanından oluşuyor. Kalan 3 üye sivil toplum kuruluşu temsilcileri arasından seçiliyor.

Vali doğal başkan

Mevzuatı gereği ajansların başkanlıklarını il valilikleri, başkan yardımcılıklarını belediye başkanı yapıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı`nın başkanı da İstanbul Valisi Muammer Güler, Başkanvekili ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş oldu.

Diğer doğal üyelikleri temsilen İstanbul Ticaret Odası(İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, İstanbul Sanayi Odası(İSO) Başkanı Tanıl Küçük ve İl Genel Meclisi Başkanı Hasan Büyükdede de yönetimde yer aldı.

Doğal üyelerden Belediye Başkanı Kadir Topbaş AKP`li. İTO Başkanı Murat Yalçıntaş da hükümete yakın bir isim. Doğal delgeler arasında `hükümete yakın` olarak nitelendirilmeyen tek isim İSO Başkanı Tanıl Küçük oldu.

MÜSİAD yönetimde

Doğal üyeler dışında kalan 3 sivil toplum temsilcileri için de önceki gün seçim yapıldı. Yönetimine giren üç üye de `AKP`ye yakın` örgütlerin temsilcilerinden oluştu. Seçimlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi 56 oy, Müstakil Sanayiciler ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Ömer Cihad Vardan 51 oy, Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen iş örgütü TUSKON`u temsilen Fuat Özbekli 41 oy alarak yönetime girdi. TÜSİAD`ın adayı Ceren Aydın 16, YASED adayı Mustafa Alper 14 oy alabildi.

Seçimlerde İstanbul İl Özel İdaresi, Büyükşehir Belediyesi temsilcisi, Denizcilik Müsteşarlığı, TÜİK, Vakıflar Bölge temsilcisi, Çevre ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü gibi hükümete bağlı kamu kuruluşları ve bakanlıkların yanı sıra yine hükümete yakın vakıflar delege bulundurdu.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI YÖNETİMİ:

1. Muammer Güler(Vali)

2. Kadir Topbaş(İBB Başkanı

3. Hasan Büyükdede

4. Murat yalçıntaş (İTO?Başkanı)

5. Tanıl Küçük(İSO?Başkanı)

6. Mehmet Büyükekşi(TİM?Başkanı

7. Ömer Cihat Vardan(MÜSİAD?Başkanı)

8. Fuat Özbekli(TUSKON?Temsilcisi)

KALKINMA KURULU

1. Osman Akyüz (Başkan)

2. Davut Ökütçü(Bşk. vekili)

Ekren, iki hedef koydu

Önceki gün seçim yapılan İstanbul Kalkınma Ajansı`nın dün yapılan yönetim kurulu toplantısına Devlet Bakanı Nazım Ekren de katıldı. Ekren, yaptığı açıklamada ajansın iki önemli hedefi olduğunu söyledi. Bakan Ekren, şöyle dedi:

`Kısa vadede İstanbul için iki proje ön plana çıktı. Ajans, öncelikle OECD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve DPT işbirliğiyle hazırlanan İstanbul Metropolitan Alan İncelemesi Raporu ile ilk adımını atmış olacak.

Ayrıca İstanbul`da, Türkiye Bankalar Birliği ile başlatılan bu sürecin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi, 2009 yılında İstanbul`da yapılacak Dünya Bankası ve IMF toplantılarında İstanbul finans merkezi strateji belgesini hazırlayacak bir sürecin oluşumuna katkı sağlayacaktır.

İstanbul finans merkezi projesi, sadece ulusal ve bölgesel değil, aynı zamanda küresel paydaşların da yer alacağı, finansal altyapısını, yerleşim avantajını ve jeostratejik konumunu da dikkate alarak İstanbul`u önce bölgesel bir finans merkezi, daha sonra da küresel bir finans merkezi haline getirecektir.`

Ekren Ajanslara tahsis edilecek kaynağın illere göre değişeceğini, bu rakamın 17-25 milyon YTl arasında olacağını da belirtti.

Kurul Başkanı faizsiz bankacı

Kalkınma Ajansı bünyesinde `genel kurul` niteliğinde bir de `İstanbul Kalkınma Kurulu` oluştu. Bu kurul delegelerden oluşuyor.

Dün bu kurulun başkanlığı ve başkanvekilliği için de seçimler yapıldı. Bu seçimlere de hükümet yanlısı oylar damgasını vurdu. Başkanlığına da faizsiz bankacılık yapan katılım bankalarının çatı örgütü Katılım Bankaları Birliği Başkanı Osman Akyüz seçildi.

Seçim günü toplantıya bile katılmadan toplam 42 oy alarak başkan olan Osman Akyüz`ün başkanvekilliğine ise 39 oy alan İktisadi Kalkınma Vakfı eski Başkanı Davut Ökütçü seçildi." MİLLİYET GAZETESİ HABERİ....

VE BİR HABER DAHA:

İstanbul Kalkınma Ajansı yönetiminde Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği‘nin (TÜSİAD) yer almayışı patronlar kulübünü fena karıştırdı. TÜSİAD‘ın, İstanbul Kalkınma Ajansı yönetimine girmediğini kendi gazetesinden öğrenen Arzuhan Doğan Yalçındağ ise çılgına dönmüş.

Yalçındağ, "İstanbul‘un sorunlarına da çok önemsiyoruz ve mutlaka bu ajansın yönetiminde yer almak istiyoruz" talimatı vermiş. Ama fırsat kaçmış!..

DEĞERLENDİRME HATASI YAPILMIŞ...

Ve fatura TÜSİAD Genel Sekreteri Haluk Tükel‘e kesilmiş. Çünkü Tükel‘in toplantı davet mektubunda değerlendirme hatası sonucu TÜSİAD, Kalkınma Ajansı yönetimine girememiş.

Başbakan Tayyip Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren‘i arayan patronlar kulübü yöneticileri yeni oluşuma girmek için destek istiyormuş... Tarihi hatanın telafisi için mektup üstüne mektup yazıyorlarmış.

YALÇINDAĞ NEDEN TOPLANTIYA KATILMADI?

Bu arada, 16 Aralık‘ta gerçekleştirilen toplantıda yapılan seçimde Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye İşadamları ve Sanayiciler
Konfederasyonu (TUSKON) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi‘nin (TİM) yönetime girdi. TÜSİAD ise yedek üyeler listesinde ilk sırada yer aldı.

İş çevrelerinde TÜSİAD başkan düzeyinde temsil edilmediği için böyle bir sonucun ortaya çıktığı konuşuluyor. "Yalçındağ, toplantıya katılsaydı TÜSİAD kesin yönetime girerdi" şeklide yorumlar yapılıyor.

TÜSİAD‘IN HALA BİR ŞANSI VAR

Kamu ve sivil toplum kuruluşları (STK) arasında işbirliğini sağlayarak gelişmeyle ilgili stratejilerin hazırlanmasını, iş ve yatırım imkanlarının şehre çekilmesini amaçlayan İstanbul Kalkınma Ajansı‘nın ilk hedefi ise İstanbul‘un finans merkezi yapılması olacak.

Hükümet, kurulacak ajanslar aracılığıyla bölgesel sorunlarını çözmeyi amaçlıyor. İstanbul Kalkınma Ajansı‘nın dışında Türkiye genelinde 26 yeni ajans daha kurulacak.

Yani TÜSİAD hala bir şansı var. Diğer ajanslardan birinin yönetimine girebilir... Amaç Türkiye‘ye hizmet etmek değil mi?

Orhan Pala/habertürk

YÖNETİM KURULU ÜYESİ OLMAK NEDEN ÖNEMLİ?

Bu sorunun yanıtını Yönetim Kurulu ne iş yapar sorusunu belirleyen yasa hükümlerinden çıkarabiliriz:

5449 Sayılı Yasa:

"Yönetim kurulunun görev ve yetkileri
MADDE 11
- Yönetim kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.

c) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.

d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.

e) Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

f) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.

g) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.

h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.

i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.

j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.

k) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak.

l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sekretere devredebilir."

Kalkınma Ajansları - diğer haberler (Kalkınma Ajansları sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, T: (312) 430 35 60, F: (312) 430 62 90
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım