YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

İller Bankası Paylarından Dört Ay Kesinti Yok...

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 4 ay kesinti yapılmayacak....

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan 2009 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında kesinti yapılmayacak.Buna ilişkin Bakanlar Kurulu aşağıdadır.

26 Mayıs 2009 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 27239

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2009/15020

Büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşlarına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılacak paylardan yapılacak kesintiler hakkındaki bazı kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının 25/5/2009 tarihli ve 21991 sayılı müşterek teklifi üzerine, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 5 inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanununun geçici 6 ncı maddesi ile 3/4/2002 tarihli ve 4751 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu‘nca 25/5/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/5/2009 TARİHLİ VE 2009/15020 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1 - (1) 13/2/2007 tarihli ve 2007/11723 sayılı Kararnamenin eki "Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına Karşı Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esas ve Usuller"e aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Bu Karar uyarınca yapılacak kesinti oranları; 2009 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır."

MADDE 2 - (1) 19/9/2007 tarihli ve 2007/12630 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 2 - (1) Bu Karar uyarınca yapılacak kesinti oranları, 2009 yılının Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında, genel bütçe vergi gelirlerinden ödenecek paylar için yüzde sıfır olarak uygulanır."

MADDE 3 - (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - (1) Bu Kararı Bakanlar Kurulu yürütür.

Mali Sistem - diğer haberler (Mali Sistem sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım