YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

(Y06) Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe

Eğitimin Amacı

Yaklaşık 75–80 yıldan bu yana uygulanmakta olan 1050 sayılı Muhasebei Umumi Kanunun yürürlükten kaldırılması ile kamu mali yönetimi temelden değiştirilmiştir. Yeni uygulamaya konulan 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu, Türkiye’nin yıllardır uyguladığı mali sisteme çok ters bir sistem önermektedir. İl özel idaresi ve belediyelerde 1990’lı yılların başından itibaren aşamalı olarak uygulamaya konulan program bütçe ve muhasebe sistemi birçok belediyede daha yerleşemeden yeni sisteme geçilmesi bir kargaşa yaratmış bulunmaktadır. Bu nedenle özellikle belediyelerde bütçe ve muhasebe eğitimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kurum bütçesinin hazırlanması, yetkili organlarda görüşülüp uygulamaya konulması, uygulama sırasında bütçede yapılaması gerekebilecek değişikliklerin yapılması, muhasebe kayıtlarının yapılması ve yıl sonunda bu kayıtlardan anlamlı sonuçlar çıkarılmasına ilişkin olarak hedef kitlenin bilgilendirilmesidir.

Eğitimin İçeriği

1- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu genel tanıtımı
2- Bütçe türleri ve mahalli idareler bütçesi
3- Bütçe ilkeleri
4- Stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme ilişkisi
5- Analitik Bütçe sınıflandırılması
6- Bütçenin organlarda görüşülmesi, kabulü ve kesinleşmesi
7- Yeni Kamu Mali Yönetiminde sorumlular ve sorumlulukları: Harcama yetkisi ve yetkilisi, Muhasebe hizmeti ve muhasebe yetkilisinin yetki ve sorumlulukları, gerçekleştirme görevlileri
8- Bütçede yapılacak değişiklikler: Yedek ödenek, aktarma, ek ödenek, ödeneklerin devri ve iptali
9-Ödenek üstü harcama, kamu zararı
10-Kamu hesapları muhasebe sistemi
11-Nakit ve tahakkuk esaslı muhasebe sistemleri

Hedef Kitle

İl özel idaresi ve belediyelerin kendilerine ödenek tahsis edilen tüm birimlerin birim

Eğitimler/Eğitim Verilen Konular kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım