YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

(Y01) Stratejik Planlama

YAYED seminerleri kamusal yararı gözeten ve ulusal demokratik bir bakış açısı ile özenle hazırlanmıştır. Yerel yönetimler dünyasını çok iyi tanıyan deneyimli akademisyen ve uzmanlar konularıyla ilgili yalnızca kuramsal değil, uygulama bilgi ve becerisine de sahiptirler. YAYED eğitimleri, eğitmenden katılımcılara tek yönlü bilgi aktarımı yerine, katılımcıları uygulamalar yoluyla öğrenme sürecine katan etkileşimli bir özelliğe sahiptir. Seminerler belediyenin ya da aynı yöredeki belediyelerin isteği üzerine yerinde de gerçekleştirilmektedir.

Eğitimin Amacı

Program sonunda katılımcılar belediyeleri için Stratejik Plan tasarlama, uygulama ve değerlendirme bilgi ve becerisini kazanmış olacaklardır.

Eğitimin İçeriği

Stratejik planın kavramsal çerçevesi,
Belediyelerde stratejik plan uygulamasının amaçları,
Yasal mevzuat,
Stratejik planlama sürecine katılacakların tanımlanması,
Misyon, vizyon, hedef ve amaçların saptanması,
GZTF analizi,
Stratejik planlar arasındaki uyumun sağlama yöntemleri,
Uygulamayı izleme ve değerlendirme yöntemleri
Uygulama sorunlarının çözülmesi
Grup alıştırmaları

Hedef Kitle

Belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, stratejik planın hazırlanması işiyle görevlendirilen belediye personeli

Eğitimler/Eğitim Verilen Konular kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım