YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

(SOSTEK) I Sosyal ve Teknik Hizmetler Seminerleri

19.03.2007 - 01.06.2007
(YÖNETİCİLERE İKİ GÜN VE TEKNİK PERSONELE BEŞ GÜN)

GENEL MERKEZ

Eğitimin Amacı

SOSTEK Seminerleri ile belediyelerin "içme ve kullanma suyu", "çöp/katı atık" ve "atıksu arıtma" hizmetlerini kamusal amaçlara uygun olarak görme ve uygulama yeteneklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Yerel yönetimlerin temel görevleri arasında yer alan "içme ve kullanma suyu" temini, dağıtımı, "çöp/katı atık" ve "atıksu arıtma" hizmetleri, doğrudan doğanın ve insanın yaşam hakkı ve halk sağlığı ile ilgili toplumsal nitelikli hizmetlerdir. Bu nedenle, doğaya dost ve toplumun gereksinmelerine uygun bir planlanma ile kamu hizmeti esaslarına bağlı olarak yönetilmeleri gerekir.

Günümüzde bu hizmetler çokuluslu şirketlerin özelleştirme-ticarileştirme baskısı altında bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası kuruluşlar ve yerli-yabancı şirket ortakları, bir yandan bu hizmetlerin piyasalaştırılması için uğraşırken, bir yandan da belediyeleri, uygun teknoloji, yatırım ve işletme maliyetleri, insan kaynakları konusunda yanlış yönlendirmektedirler. Uygun teknoloji ile yerel bilgi ve kaynakları nasıl kullanacağı konusunda yeterli bilgiye sahip olmayan Belediyeler ise, bir yandan bu büyük projelerin gereklerini yerine getirmek için uğraşırken diğer yandan idari ve mali sorumluluklar ve yetkiler açısından bir dizi karmaşa ile yüz yüze kalmaktadır.

Ülkemizde, söz konusu hizmetlerin kamusal yarar doğrultusunda yerine getirilebilmesini sağlayacak yeterli sosyal ve teknik bilgi birikimi vardır. YAYED ve ÇMO, Yerel Yönetimler Sosyal-Teknik Hizmet Seminerleri ile belediyeleri bu bilgi birikimiyle buluşturmayı amaçlamışlardır. Seminer konuları; "içme ve kullanma suyu" temini, dağıtımı, "çöp/katı atık" ve "atıksu arıtma" hizmetlerinin planlanma, tasarım, uygulama, işletim ve yönetim aşamalarından, sağlıklı bir kentsel çevre için yerel bilgi ve kaynaklarla en uygun teknoloji seçimine kadar geniş bir alanı kapsamaktadır.

Eğitimin İçeriği

"İçme ve kullanma suyu", "çöp/katı atık" ve "atıksu arıtma" hizmetlerine ilişkin eğitim seminerleri belediye yöneticilerine ve belediyede görev yapan teknik personele ayrı ayrı geliştirilecek programlar halinde yürütülecektir. Seminerler sonunda katılımcılara sertifika verilmektedir.

SOSTEK üç hizmet alanına yönelik seminerlerden oluşur.

• İÇME VE KULLANMA SUYU

Dünyada ve Türkiye‘de su yönetimi ve politikası, belediyelerin su hizmetlerindeki yetki, görev ve sorumlulukları, su hizmetleri planlama ve finansman araçları, su temini, su kalitesi, su arıtma yöntemleri, arıtma tesisleri ve işletmeciliği ile ilgili seminerler yöneticiler için 19-20 Mart 2007‘de, teknik personel için 26-30 Mart 2007‘de gerçekleştirilecektir.

• ÇÖP/KATI ATIK

Dünyada ve Türkiye‘de çöp yönetimi ve politikası, belediyelerin çöp/katı atık hizmetlerindeki yetki, görev ve sorumlulukları, çöp/katı atık hizmetleri planlama ve finansman araçları, çöp/katı atık özellikleri ve bu özelliklere uygun çöp/katı atık toplama, taşıma, depolama ve bertaraf yöntemleri, geri kazanım ile ilgili seminerler, yöneticiler için 16-17 Nisan 2007‘de, teknik personel için 24-28 Nisan 2007‘de gerçekleştirilecektir.

• ATIKSU ARITMA

Dünyada ve Türkiye‘de atıksu yönetimi ve politikası, belediyelerin atıksu arıtmada yetki, görev ve sorumlulukları, atıksu arıtma planlama ve finansman araçları, atıksu arıtma yöntemleri, arıtma tesisleri ve işletmeciliği ile ilgili seminerler, yöneticiler için 21-22 Mayıs 2007‘de, teknik personel için 28 Mayıs- 1Haziran 2007‘de gerçekleştirilecektir .

Katılımda Aranacak Şartlar

İki günlük seminerler "yöneticiler", beş günlük seminerler "mühendisler" ile "teknik elemanlar" içindir.

Sınav ve Belgelendirme

Son Başvuru Tarihleri:

İçme ve Kullanma Suyu: 12 Mart 2007

Çöp/Katı Atık: 9 Nisan 2007

Atık Su Arıtma: 14 Mayıs 2007

Ücretler

Seminer Ücret: Yönetici Eğitimi: 300 YTL; Teknik Personel Eğitimi: 400 YTL.
Belge Ücreti: Posta Çeki Hesap No: 103694 ; Banka Hesabı Hesap No: 4213 744 879 İş Bankası Meşrutiyet Şubesi

Eğitim Yeri İletişim Bilgileri

İTÜ Evi Büklüm Sokak No: 71 Kavaklıdere Ankara
Telefon: Kemal Düzel, tel: 0312-430 35 60, faks: 0312 430 62 90.

Eğitimler/Düzenlenen Eğitimler kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım