YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

TMMOB ENGELLİ MÜHENDİS MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI SEMPOZYUMU

Sekreteryası Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına Odamızca yürütülen ve TMMOB`nin 43. Dönem Çalışma Programı`nda engelli meslektaşların sorun ve çözümlerine yönelik olarak yer verilen "TMMOB Engelli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu" 21 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşecektir.
 
21 Kasım 2015 tarihinde "Eşitlik için Empati" sloganıyla Ankara`da düzenlenecek olan sempozyum TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi`nde gerçekleşecekken, Düzenleme Kurulu‘nca hazırlık çalışmaları devam etmekte olan sempozyum çağrı metni ve takvimi aşağıdaki gibidir.
 
Sempozyum Çağrı Metni
 
       Öznesinde insan olan TMMOB ve bağlı meslek odaları, toplumsal yaşamı bütüncül olarak değerlendirmekte ve yaşamın sürdürülebilir kılınması için eşit bir yaşamın mutlak surette var olması gerektiğine inanmaktadır.
 
      Kentler emperyalizmin yaratmış olduğu hegemonya içerisinde birer yaşam alanından çok, hayatta kalmaya çalışılan alanlar haline gelmiştir. Sözde engelsizleştirme projeleri ise bazen rant sahiplerinin çıkarları doğrultusunda uygulanmış ve kentlerimiz bir kez daha engelli hale gelmiştir.
 
      Engelli bireyler, temel hizmetlerden yararlanmak için kırdan kentlere göç etmiş ancak kentlerde de yine aynı sorunlarla karşı karşıya kalmışlardır. Göçlerin nedenlerinden birisi olarak nitelendirilebilecek sağlık hizmetleri, son yıllarda yapılan yasal düzenlemeler ile piyasalaştırılmış, performansa dayalı olarak sürmesi sebebiyle hizmet kalitesi düşmüş, toplumun Anayasal hakkı olan sağlık hakkından arındırılmıştır.
 
     Her an; trafik kazaları, iş kazaları, kadına yönelik şiddet ve polis şiddetine bağlı engelli kalma riskiyle karşı karşıya olduğumuz bir tablo ise tüm gerçekliği ile karşımızda durmaktadır. Yaşadığımız dönemde, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda devlet tarafından üretilmeyen denetleme hizmeti kapitalistlerin insafına terk edilmiştir.
 
      Sonuç olarak ise binlerce iş cinayeti işlenmiş ve yine on binlerce işçi engelli birey haline dönüşmüştür. Ve yine ülkemizde artan polis terörüne maruz kalarak birçok vatandaş, hayatını kaybetmiş veya engelli birey olmuştur.

 
     Özellikle emperyalizmin küresel krizinin yaşandığı bu dönemde engelli bireylerin yaşadığı sorunlar giderek artmış, engellilerin çalışma yaşamını düzenleyen yasa, tüzük ve yönetmelikler neoliberal politikalar çerçevesinde hızlı bir değişikliğe uğramıştır. Engelli bireyler her geçen gün çeşitli hak gasplarıyla güvencesizlik kıskacına itilmektedir. Hemen hemen herkesin her an engelli olabileceği ülkemizde, pozitif ayrıcalıktan uzak, eşit ve özgür bireyler olarak yaşayacağımız engelsiz yaşamsal koşulların sağlanması gerekmektedir.

       21 Kasım 2015‘te Ankara‘da düzenleyeceğimiz TMMOB Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Sempozyumu "EŞİTLİK İÇİN EMPATİ" sloganıyla TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi‘nde gerçekleşecektir.
 
       Bu sorunlar hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunların çözümlerini hep birlikte arayalım. 
 
       Düzenleyeceğimiz sempozyumda tüm paydaşlarımızla buluşmak dileklerimizle.
 
Herkes için erişilebilirlik çözümleri;
 
-Eğitim alanındaki sorunlar ve çözümler
-Mevzuat alanındaki sorunlar ve çözümler
-Uygulamada ki sorunlar ve çözümler
-Erişilebilirlikteki mekânsal sorunlar ve çözümler
 
      Konularında bildirilerinizi ve katılımınızı bekliyoruz…
 
TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Sempozyumu 2015
Düzenleme Kurulu
 
Sempozyum Takvimi
 
Sempozyum bildiri özeti gönderme için son tarih    15 Haziran 2015*
Sempozyum bildirilerinin değerlendirilmesi ve kabul bildirimi  3 Temmuz 2015*
Bildirilerin tam metinlerinin teslimi      16 Ekim 2015*
Engelli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancıları Sempozyumu  21 Kasım 2015*

Haber - Duyuru kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım