YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

YAYED 10. GENEL KURUL İLANI

YAYED Yönetim Kurulu aldığı karar ile YAYED 10. Genel Kurulu'nun 12 Mart 2023 Pazar günü saat 14.00'de Dernek Genel Merkezi'nde (Ziya Gökalp Caddesi No: 30 Kat: 5 Daire: 17 Kızılay/Ankara) aşağıdaki gündemle toplanmasına; çoğunluk olmaması durumunda ise ikinci toplantının 19 Mart 2023 Pazar saat 14.00'de MİSEM (Necatibey Cad. Sezenler Sok. Lozan Apt. No: 2/13 Sıhhiye/Ankara) adresinde aynı gündemle yapılmasına karar verilmiştir. 

Gündem:

1. Yoklama, açılış ve saygı duruşu;

2. Divan seçimi ve Divan'a tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi;

3. Yönetim Kurulu Başkanı'nın açılış konuşması;

4. Konuk konuşmaları;

5. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun, hesap özetlerinin, Denetim Kurulu Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve aklanması;

6. Yönetim Kurulu'na verilecek yetkilerin görüşülmesi;

    a. Taşınır-taşınmaz mal alımına ilişkin yetkinin görüşülmesi ve karar alınması;

    b. Diğer yetkiler;

7. 2023-2024 yılı bütçelerinin görüşülmesi ve karar alınması;

8. 2023-2024 yılı Çalışma Programını'nın görüşülmesi ve karar alınması;

9. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi ve karar alınması;

10. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi;

11. Dilekler ve kapanış.

Haber - Duyuru kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım