YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Sayı: 31 - Ocak 2008

İçindekiler

 • Memleket Mevzuattan
 • Anayasa Taslağında Ekoloji/Ekonomi İkilemi.....Bülent Duru
 • Yerel Yönetimler ve Çevre....Süheyla Suzan Alıca
 • Küreselleşme, Türkiye, Çevre ve Gelecek..Ethem Torunoğlu
 • 2006‘da Çevre Kanunu‘nda Ne Değişti?.....Bilge Sevim Aytekin
 • Havza Bazında Akarsu Kirliliği.....Ertuğrul Ünlütürk
 • Yüzer-Gezer (Mobil) Santraller ve Çevre.....Sevinç Karakaya
 • Kaz Dağı‘nda Maden Arama Çalışmalarının Çevresel Sonuçlarının....İlke Örçen
 • Ankara‘nın Kentsel Çevre Sorunları....Heval Sarıtaş
 • Röportaj: Yücel Çağlar....Tekin Avaner
 • 2008 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Eki Cetvellerde....İsmail Bingöl
 • YAYED Antalya Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı...YAYED
 • Halk Sağlığı: Bir Üniversite ve Belediye İşbirliği: Balçova‘nın Kalbi (BAK) Projesi...Gül Ergör
 • Basından Seçmeler....Özgün Millioğulları
 • Değişen Mevzuat...İsmail Bİngöl

Künye

Genel Yayın Yönetmeni
BİGÜL AYMAN GÜLE

Soumlu Yazı İşlei Müdüü
ZÜHAL DÖNMEZ

Yazı İşlei Müdüü
SİBEL YILDIIM

Yayın Kuulu
İSMAİL BİNGÖL
AKİF AGUN AKDOĞAN
AHMET MÜFİT BAYAM
HÜSEYİN ÇAĞATAY
TAYFUN ÇINA
İSMAİL SEHAT SALİHOĞLU
ABDULMENAF TUAN
SİBEL YILDIIM

Danışma Kuulu
AHMET DOĞAN CANMAN
KÜBA ÇAMU
TEVFİK ÇAVDA
OYA ÇİTÇİ
ZİYA ÇOKE
SEYHAN EDOĞDU
CEVAT GEAY
ATİLLA GÖKTÜK
BİGÜL AYMAN GÜLE
METİN MUTAF
SALİH TAYFUN OÇUN
OĞUZ OYAN
YEŞİM ŞAHİN
BİKAN UYSAL
BELMA ÜSTÜNIŞIK
AHMET DUSUN YILMAZ
ALİ IZA YÜCEL

İşletme Genel Yönetmeni
KEMAL DÜZEL

Memleket Mevzuat kategorsindeki diğer yayınlar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım