YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Yönetici ve Yönetim Tarzı Nasıl Olmalıdır Paneli, 20 Aralık 2008

"Kent Yönetimini Arıyor" Antalya Platformu'nun düzenlediği panelin kısa bir özeti aşağıdadır.

Yerel Yönetimlerde Yönetici ve Yönetim Tarzı Nasıl Olmalıdır Paneli, 20 Aralık 2008

20 aralık 2008 tarihinde Antalya Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası salonunda yapılan "Yerel Yönetimlerde Yönetici ve Yönetim Tarzı Nasıl Olmalıdır" başlıklı PANEL‘ e katılımın fazlalığı, Antalyalıların yerel yönetimler ve yöneticilere ilgilerinin fazlalığının göstergesi oldu.

Açılış konuşmasını Atatürkçü Düşünce Derneği Antalya şube başkanı Mustafa Durna‘nın yaptığı paneli, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Meclis üyelerinden Mahmut Çelik‘ yönetti. Panele, Ankara Siyasal Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Birgül Güler Ayman, Antalya Belediyesi eski başkanlarından Av. Selahattin Tonguç, Yerel Yönetimler Araştırma Yardımlaşma ve Eğitim Derneği (YAYED) genel Sekreteri Serhat Salihoğlu konuşmacı olarak katkı koydular.

Mustafa Durna Açılış konuşmasında özetle "Kentimiz ve ülkemiz çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor! Antalya‘da bulunan Demokratik Kitle Örgütleri, Meslek Odaları ve Sendikaların birçoğunun içinde olduğu, duyarlı kurum ve kişiler bir araya gelerek yerel yönetim seçimleri sürecine katkı koymaya karar verdiler. Kente ve ülkeye sahip çıkma bilincinde ve duyarlılığında olan birikimli insanların oluşturacağı ortak akıl, sorunların tespiti ve çözümüne ışık tutacaktır. Bu günkü gündemimiz, yerel yönetimler hakkında düşüncelerimizi açıklamak olacak. Bu amaçla "Yerele Ulusal Bakış" ana fikriyle, "Kent Yönetimini Arıyor" başlığında çalışmalar başlattık. Yerele Ulusal bakış ana fikrini ortaya koyarken; Bu bakış içinde olanlar Belediye Başkanı olsun istiyoruz. Bu bakış içinde olanlar Belediye Meclisi Üyesi, bu bakış içinde olanlar İl Genel Meclis Üyesi olsun, Muhtar olsun, Aza olsun istiyoruz..."Marka Kentler" yaratalım diyerek, kentleri de, ülkeyi de pazarlamaya çalışanların, kamu yararı ve ulusal çıkarı gözetmeksizin, kentleri ve ülkeyi şirket gibi yönetme anlayışına katılmıyoruz. Biz Türkiye‘ye Türkiye‘den Antalya‘ya Antalya‘dan bakıyoruz. Brüksel‘den Washington‘dan değil. Seçeceğimiz başkanların ve kadroların bilgili, bilinçli, yurdunu ulusunu seven, ahlaklı kişilerden oluşmasını talep etmeliyiz. Yapılacak işlerin, kimlerle, hangi programla ve nasıl yapılacağını baştan sorgulamalıyız... Aydınlar, uzman insanlar, bu kent ve ülke için söylenecek sözü olanlar siyasi sürece katılmalı, katkısını ve ağırlığını koymalıdır." dedi.

Prof. Dr. Birgül Ayman Güler‘in genel olarak yerel yönetimleri ve yerel yönetimlere yaklaşımları göz önüne serdiği konuşmasında özetle, Latince dizginleri sıkı tutmak, sonuna kadar sıkıya almak anlamına da gelen manegment ve Arapça da develeri düzenlemek, sevk etmek anlamına gelen idare etmek sözcüklerinin yerine, yön vermek, yön göstermek olan yönetim sözcüğünü kullanmadaki isabetliliğe dikkat çektiği konuşmasında, yerel yönetimlerde bizi sıkıya alacak, elimizi kolumuzu bağlayacak ya da sadece idare edecek belediye başkanları değil "yönetecek" belediye başkanlarına gereksinimimiz olduğu fikri üzerinde durdu.

Her fırsatta ve körü körüne "yerel yönetimler demokrasinin beşiğidir" diyenlere, "evet beşik olduğu doğruda o beşikte hangi çocuk büyüyor, büyüttüğümüz çocuk ilerde nasıl bir şey olacak" sorularına yine kendi verdiği yanıtta " bu gün o beşikte büyütülmek istenen neo liberal yerel yönetim politikalarıdır. O politikalar yereli ulusaldan koparmaya yöneliktir. Ve söylendiğinin aksine yereli güçlendirmek değil, yereli merkezi yapıdan uzaklaştırıp kopararak, küresel sermaye karşısında savunmasız kalmasını sağlamaya yöneliktir. Çıkarılan son yasalarda bu açıkça görülür."

Önümüzdeki seçimlerde yerele ulusal bakan, kent değerlerini ulusal değerlerle buluşturacak yöneticilere gereksinime de dikkat çeken Prof. Dr. Birgül Ayman Güler " elimizden geldiğince kentlerimizi ve ülkemizi seven, kamu hizmeti üretecek, kentliyi müşteri değil yurttaş görecek yöneticilerin seçilmesi için elimizden geleni yapmalıyız" çağrısında da bulundu.

İkinci konuşmacı Av Selahattin Tonguç, belediye başkanı oluşundan uygulama sürecinin sonuna kadar özetlediği çalışmalarda, "doğru yapıldığına inanılan ve kamu yararı gözetilen her iş, halkın desteğini sağlıyor. Çoğunlukla geldiğim yönetimimde azınlığa düştüğüm zamanlar oldu karamsar olmadım. Halkın desteğini sağladım kimi zaman meclise karşın halkın desteğiyle gerçekleştirdim kimi yaptıklarımı. Hakı karşısına alan çalışmalar yerine halkla birlikte bütünlük içinde yapan çalışmalar yapmalı yöneticilerimiz" diyen Av. Selahattin Tonguç konuşmasını "şimdilerde siyaset geçim kaynağı oldu. Trilyonlarca lira para harcayarak belediye başkanı seçilenlerin bu parayı niçin harcadıklarını, nasıl çıkardıklarını merak ediyorum." Sürdürdü.

Üçüncü konuşmacı sendikacı kökenli Serhat Salihoğlu, belediyelerde istihdam ve hizmet üretimi üzerine durdu. "Belediyeler yandaşların çiftliği haline getirildi, hizmet için gerekli olan elaman istihdamı yerine, yandaşların istihdamına yönelindiğinin altını çizen Salihoğlu, belediyelerin istihdam yaratacak projeler üretmelerinin gerekliliği üzerinde durdu. AKP iktidarı döneminde yerel hizmetlerin yandaşlar eliyle ve kamu hizmeti olmaktan çıkarılan, kentliyi müşteri gibi gören anlayışın yaygınlaştığı, kökleştiğini belirten Salihoğlu, önümüzdeki seçimlerde yerel olanakları ulusal açıdan değerlendirecek, yurttaşa hizmeti kamu hizmeti olarak sunacak ve istihadam projeleri olup yaşama geçirecek adayların seçimine dikkat çekti.

Yaklaşık 3,5 saat süren panel, Panel Yöneticisi Mahmut Çelik‘in okuduğu, 19 Aralık 2008 tarihinde yapılan "KENT YÖNETİMİNİ ARIYOR" ana başlıklı çalışmaların ilki olan ÇALIŞTAY SONUÇ bildirisinin, çalıştay da çıkan çalışma programı; 27 Aralıkta 2008 Antalya Mimarlar Odası Toplantı salonunda yapılacak "Yerel yönetimlere yaklaşımımız ve Antalya‘da nasıl bir belediyecilik" toplantısı ve 24 Ocak 2009 tarihinde "Yerel yönetim nedir? Yerel yönetimlere ulusal bakış" panelinin duyurusu ile son buldu.

YAYED Antalya Şubesi.

Antalya Temsilciliği kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım