YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Kent Yönetimini Arıyor... Çalıştay Sonuç Bildirisi, 19 Aralık 2008

ÇALIŞTAY SONUÇ BİLDİRİSİ, 19 Aralık 2008

"KENT YÖNETİMİNİ ARIYOR" ana başlığı altında yürütülen çalışmaların ilki olan çalıştay, 19 Aralık 2008 tarihinde Mimarlar Odası Antalya şubesi toplantı salonunda geniş bir katılımla gerçekleştirilmiş, çalıştay sonrası kamuoyunu bilgilendirmek üzere sonuç bildirisi hazırlanması kabul edilmiştir.

Küreselleşmenin tek parçalı sermaye, çok parçalı dünya hedeflendiği emperyalist politikaların ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki oyunlarını açıkça sergilediği bir dönemde, ülkemiz ve ulusumuz yerel seçimlere gitmektedir. Neoliberal politikaların bir sonucu olarak, yerel değerlerin ulus ötesi şirketlerin iştahını kabartmayı hedefleyen girişimler, kendilerine uygun yerel yönetim anlayışını piyasaya pompalamakta ve buna uygun yöneticilerin iş başına gelmesini amaçlamaktadır. Böyle bir ortamda yerel yönetimlerde, ulusalcı ve eşitlikçi bir yerel yönetimler anlayışına sahip yönetimler ve yöneticilerin iş başına gelmesinin önemi büyüktür.

Mevcut siyasi partiler ve seçim yasası yürürlükte olduğu sürece seçmen tercihinin, genel ve yerel yöneticileri belirleyemeyeceği ortadadır. Bu nedenle bir an önce siyasi partiler ve seçim yasası değiştirilmesi talebi sürekli gündemde tutulmalıdır.

Siyasi parti yöneticileri, başkan, belediye ve il genel meclisi üyelikleri için aday belirleme sürecinde, ülkenin ve kentlerin gereksinimlerini karşılayacak, yurttaşın haklarını koruyacak ve savunacak, yandaşlarının değil halkın yönetimi olacak kişileri aday göstermelerini,

Seçimlerden seçimlere hatırlanan seçmenlerimizin bu ve bundan sonraki seçimlerde, yandaşlarının değil yurttaşın hizmetinde olacak, kent ortak değerlerini büyütebilecek ve ulusal değerlerle bütünleşmesini sağlayacak adaylara oy verilmesini istiyoruz.

Her dönem bir birinin tekrarı olan ve her geçen gün kentleri yaşanılmaz hale getiren yönetim anlayışlarının bizi geleceğe taşıyamayacağını biliyoruz. Bu nedenle kente ve kentliye hizmeti esas alan, kentte yaratılacak değerleri ülke yararını da gözeterek değerlendiren yöneticilerin iş başına gelmesi için çalışacağımızı, adaylara, seçmenlere sözümüzü ve taleplerimizi iletecek programların oluşmasını sağlayarak, verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediğini izleyerek denetleyeceğimizi

Kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.

"KENT YÖNETİMİN ARIYOR" Yürütmesi

Antalya Temsilciliği kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım