YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Antalya'dan Açık Mektup Var! 31.12.2008

PARTİ YÖNETİCİLERİNE..... BİZLER, "KENT YÖNETİMİNİ ARIYOR" ANTALYA PLATFORMU KURUMLARI YEREL YÖNETİCİLERİMİZİN SEÇİMİNDE AŞAĞIDA BELİRTTİĞİMİZ DUYARLILIKLARIMIZA GÖRE DAVRANACAĞIZ........

Sayın Başkan

29 Mart 2009 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimlerinde, partinizin gösterecekleri adaylar arasından Antalya‘mızı beş yıl boyunca yönetmek üzere, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri seçilecektir.

Yaygın medyada çıkan seçmen sayılarındaki abartılı artış, usulsüz seçmen kaydı haberleri bizleri endişelendirmektedir. Seçmen iradesinin seçim sonuçlarına yansımasını engelleyecek olası müdahalelerin ve seçime yönelik suiistimallerin yaşanmaması için önlemler alınmasını zorunluluk olarak görmekteyiz.

Sağlıklı bir ortamda yapılacak seçimler sonunda zengin kültürel, tarihsel ve ekolojik değerlere sahip bir kente beş yıl süreyle yöneticimiz olacak kişilerin aday olarak önerilmesinde;

(1) Yerel yönetim yasalarının kendilerine verdiği yetki ve görevleri, bağımsızlıkçı, eşitlikçi ve kalkınmacı bir anlayışla, kent ve kentli çıkarları doğrultusunda yerine getirmeye, bu anlamda yerel yöneticiliği kaldırım, park-bahçe ve birkaç kurs düzenlemeye indirgemek yerine, sosyal belediyeciliği yaşama geçirecek, kenti ekonomik, sosyal ve kültürel olarak geliştirecek, kentlinin sosyo- ekonomik yapısını geliştirerek, yardıma muhtaç olmaktan çıkaracak programları, projeleri ve hedefleri olan,

(2) Kent değerlerinin korunması, diğer bir deyişle yaşanabilir bir çevre oluşturulması, doğal ve kültürel değerlerin korunması, Antalya gibi Antalya yaratılması ve geliştirilmesine, yaratılan kent değerlerinin kentliler arasında eşit adil paylaştırılmasına, kenti yaşanılır kılmayı amaçlayan,

(3) Yerel yönetimlerde, ben bilirim demek yerine, kent ortak aklına başvurmayı ilke edinen, kentliyi karar ve uygulama sürecine katarak, kentin geleceğini birlikte oluşturma sürecini yaşama geçiren, belediye, il özel idaresi uygulamalarını kentlinin "bilme hakkı"na saygının gereği kamuoyuna açıklayan, yaptıklarını ve yapacak olduklarını, açık, izlenebilir ve denetlenebilir kılan,

(4) Kendini ve çalışma arkadaşlarını şaibelerden ve şaibe doğuracak ilişkilerden uzak tutan, siyasetin ticarileşmesine izin vermeyen; yerel yöneticiliği "rant" kapısı yapmayan, bu anlamda son 10 yıllık gelirlerini açıklayabilir olan, Ülkemiz kadınlarının siyasal yaşamda yer alabilmesi için fırsat yaratmaya, desteklemeye özen gösteren listelerinde yer veren,

(5) Beş yıl süresince kent ve kentliyi idare edecek, karar ve uygulamalar sırasında yönetim erkini baskı unsuru olarak kullanıp kentliyi sindirmek yerine, ikna edecek, kent yönetiminde bizlerin de olduğunu hissettirerek yöneten, bizlere yön gösteren,

(6) Antalya‘mızı Anayasamızın değişmez ve değiştirilemez ilkelerinden olan demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri ve Cumhuriyet kazanımlarını korumaya gönülden bağlı, çağdaş, bilim ve akılcılıktan yana, bağımsızlıkçı, ulusal birliği savunan

özelliklere sahip kişilerin aday gösterilmesi konusunda göstereceğiniz hassasiyet, kent ve kentlilerin çıkarına olduğu kadar partinizin de çıkarına olacaktır.

Bizler, yöneticilerimizin seçiminde yukarıda belirtmeye çalıştığımız duyarlılıklarımızı göz önünde bulunduracağız.

Yönetici kimliğini ve son on yıllık gelirini yeterince açıklayabilen, programını ortaya koyan, nasıl ve kimlerle yaşama geçireceği bilinen, kente ve kentliye kazandıracakları konusunda inandırıcı sözler veren, yerele ulusal açıdan bakabilen adayları destekleyeceğimizi bu açık mektupla, siz değerli parti yöneticilerine ve kamuoyuna duyuruyoruz.

Saygılarımızla. 31 Aralık 2008

Antalya "KENT YÖNETİMİNİ ARIYOR" Platformu

Antalya Temsilciliği kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım