YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

Kuveyt ve Toki Soru Önergesine Konu Oldu...

İSTANBUL’DA CUMHURBAŞKANI ABDULLAH GÜL VE KUVEYT EMİRİ ŞEYH SABAH EL AHMET EL CABİR EL SABAH'IN HUZURUNDA İMZALANAN VE “STRATEJİK ORTAKLIĞI” ÖNGÖREN MUTABAKAT MUHTIRASINA GÖRE, TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞININ, TOKİ’YE...

T.B.M.M.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ
Grup Başkanlığı

Tarih: 14.05.2008
Sayı: 2992

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan sayın R. Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Fevzi TOPUZ
Muğla Milletvekili

Türkiye‘de arazi geliştirme, toplu konut üretimi, emlak danışmanlığı ve inşaat sektöründe "stratejik ortaklığı" öngören Mutabakat Muhtırası, 2 Nisan 2008 günü İstanbul‘da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah‘ın huzurunda, TOKİ Başkan Vekili Ahmet Haluk Karabel ile Kuveyt Yatırım İdaresi Başkanı Bader M. Al Ba‘ad tarafından imzalanmıştır. (3 Nisan 2008, A.A, Hürriyet)

Mutabakat Muhtırasına göre; ‘yatırımlar veya projelerin mevkileri‘ inşaat müteahhidi ve/veya başkaları tarafından hazırlanan fizibilite çalışmalarına dayanılarak Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Kuveyt Yatırım İdaresi (Kuwait Investment Authority- KIA) arasında karşılıklı anlaşma yoluyla belirlenecektir. (3 Nisan 2008, A.A, Hürriyet)

Anlaşmaya göre, "yatırımlar veya projeler, stratejik ortaklık esasına dayalı yürütülecek ve hem KIA hem de TOKİ tarafından onaylı başka potansiyel ortaklar da ihtiva edebilecektir."

Bu bağlamda;

•1- "Stratejik ortaklık" anlaşmasında yer alan ‘fizibilite raporları‘ hangi kurum ve kuruluşlar tarafından, hangi ölçütler esas alınarak onaylanacaktır?

•2- "Stratejik ortaklığın" kapsamı nedir? Hangi tür projeleri kapsamaktadır?

•3- Mutabakat Muhtırasında, stratejik ortaklık esasına dayalı yürütülecek yatırımlar veya projelerde, KIA ve TOKİ‘nin uygun bulduğu, potansiyel ortaklar konu edilmektedir. KIA ve TOKİ‘nin "Stratejik ortaklık" kapsamında yürüttüğü projelerde yer alabileceği ifade edilen potansiyel ortaklar hükümetinizce mi önerilecektir? Şayet öyle ise, bu işbirliğinde yer almasını düşündüğünüz ‘potansiyel ortaklar‘ var mıdır?

•4- Bilindiği gibi, TOKİ, anayasadan ve kuruluş yasasından gelen görev ve sorumluluklarını, idareye bedelsiz devredilen kamu arazileri üzerinde gerçekleştirmektedir. Bu bağlamda, "Stratejik ortaklık" kapsamında gerçekleştirileceği ifade edilen projelerin yaşama geçmesi için yürürlükteki mevzuat yeterlimidir?

•5- 5.5.2004 tarihli 5162 sayılı yasa ile TOKİ‘ ye sağlanan "her tür ölçekteki imar planlarını yapma ve yaptırma" ve "gerçek ve tüzel kişilere ait arazi ve arsaları kamulaştırma" ayrıcalığı/yetkisi, Kuveyt Yatırım İdaresi ile kurulan "stratejik ortaklık" tarafından kullanılacak mıdır?

•6- Mutabakat Muhtırasında, ‘mevcut ve gelecekteki yasa‘ya dayalı olarak teklif edilen yatırımlar konu edilmektedir. Yatırımların, henüz TBMM‘ne gelmemiş yada TBMM tarafından onaylanmamış bir düzenleme ile (gelecekteki yasa) ilişkilendirilmesi, TBMM‘ nin egemenlik hakkına ve TBMM üyelerinin özgür iradesine karşı yapılmış bir saygısızlık değil midir?

•7- Kuveyt ile Türkiye arasında taşınmaz edinimi konusunda ‘karşılıklılık ilişkisi" bulunmamaktadır. "Stratejik ortaklık" adı verilen Mutabakat Muhtırası, Kuveyt Emir‘inin ülkemizden arazi edinebilmesine olanak sağlamak için yapılmış bir anlaşmamıdır?

•8- Kuveyt ile işbirliğinin "Stratejik ortaklık" olarak adlandırılmasının özel bir nedeni var mıdır?

•9- Kuveyt ile işbirliğini "Stratejik" kılan sebepler nelerdir?

•10-"Stratejik ortaklığı" öngören Mutabakat Muhtırasının imzalanmasından bir gün sonra (3 Nisan 2008) Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El Ahmet El Cabir El Sabah‘ın Muğla ili Bodrum ilçemizde, Bodrum kıyılarında ve koylarda 60- 300 dönüm arasında arazi araması, Kuveyt ile gerçekleştirilen "stratejik" işbirliğinin bir sonucu mudur?

Toprak Yönetimi - diğer haberler (Toprak Yönetimi sayfasına git)
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, merkez@yayed.org
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım