YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK TARTIŞMA METNİ 2

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU

ÇERÇEVE TARTIŞMA METNİ-2

 

BUGÜNÜN KOŞULLARINDA TOPLUMCU BELEDİYECİLİK NE ANLAMA GELİYOR?

“Çerçeve tartışma metni”

Tarihsel bağlamından ve güncel gelişmelerden yola çıkarak bugünün koşullarında toplumcu belediye kapitalizmin çok boyutlu krizinin yarattığı tahribata karşı halkı koruyan ve insanın iyi kötü yaşadığı değil üretken ve mutlu yaşayacağı kenti yaratan belediyedir.

Bu tanımlama temelinde sorular şunlardır:

1-      Belediye hizmeti (çöp, ulaşım, yol, çevre vb…) ve kamu malı üretimini (başta su olmak üzere) ticarileştirme bugünkü belediyeciliğin temel işlevi olarak ilan edilmiştir. Toplumcu belediyenin ticarileşmeye karşı seçeneği/araçları ne olabilir?

2-      Toplumcu belediye piyasayı hangi araçlarla kontrol edebilir?

3-      Halkın katılımı ne anlama geliyor?

4-      Toplumcu belediyenin toplumsal dayanışma araçları neler olacaktır?

5-      Toplumcu belediye hizmet/ kamu malı fiyatlamasını nasıl yapacaktır? Su, ulaşım fiyatları vb…

6-      Kent toprakları nasıl yönetilecektir? Özel mülkiyete hangi araçlarla sınır getirilecek/ kamu mülkiyeti hangi araçlarla geliştirilecektir?

7-      Toplumcu belediye yoksulluğu kaldırabilir mi?

8-      Hizmetleri piyasaya gördürmek üzerine kurulmuş mevzuata rağmen belediye hizmetlerinde emek gücü hangi araçlarla güvenceye kavuşturulabilir?

Toplumcu Belediyecilik kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım