YAYED
YAYED
YAYED
YAYED
YAYED

Yerel Seçimler

E-Bülten

YAYED

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK TARTIŞMA METNİ 3

TOPLUMCU BELEDİYECİLİK ULUSAL FORUMU

ÇERÇEVE TARTIŞMA METNİ 3

 

TOPLUMCU BELEDİYECİLİĞİN İLKELERİ NELER OLACAKTIR?

“Çerçeve tartışma metni”

Aşağıdaki ilkeler günümüz koşullarında toplumcu belediyecilik ilkeleri olarak belirlenebilir mi?

1-       Yeniden belediyeleştirme;

Piyasalaştırılan hizmetler belediyelere geri alınmalıdır. Bu konuda bugüne kadar yapılan özelleştirmelere karşı yeniden belediyeleştirme mücadelesi verilmelidir.

2-       Toplumsal eşitlik;

Her kentli kentin sahibi ve ortağıdır; kentli, gelir durumundan bağımsız olarak belediye hizmetlerinden yararlanma hakkına sahiptir.

3- Dayanışma;

Toplumcu belediye kentte her düzeyde dayanışmaya öncülük eden ve dayanışmayı kuran belediyedir.

4- Demokratik yönetim;

Belediye karar organlarının seçim ve çalışma sisteminin demokratikleştirilmesi; halkın örgütlenmesine öncülük edilmesi; örgütlü toplum kesimlerinin karar ve yönetim sürecine katılması;

Belediyenin sorumluluğunda planlama-karar alma- uygulama sürecinde yurttaş-üniversite-meslek kuruluşu-demokratik örgüt ve belediye çalışanlarının katılımı; siyasi-mali çıkarcılığın ortadan kaldırılması…

5- Üretici belediyecilik;

Kaynak yaratan, üreten ve üretime yön veren; istihdam olanakları yaratılmasına katkı sağlayan; kooperatifçiliği destekleyen, kooperatif kuran belediyecilik

7- Planlamacılık ve kalkınma

Yerelde toplum yararına planlama ve kalkınma ulusal ölçekte toplum yararına planlama ve kalkınma ile mümkündür.

8- Ortak yaşam kültürü ve kentlilik bilinci;

Piyasa ve piyasa araçlarının bir araya getirerek yalnızlaştırdığı, kendine ve kentine yabancılaştırdığı tüketici birey yerine toplumcu belediyeciliğin kamusal alan ve etkinliklerde biraya getirdiği üretici, dayanışmacı ve paylaşımcı yurttaşın yaratılması;

Kentine sahip çıkan, talep eden, sorgulayan, hak arayan yurttaşı destekleyen ve kentlilik bilincinin oluşması için olanak yaratan belediyecilik…

9- Nitelikli hizmet-üretken emek - nitelikli çalışma koşulları

Belediye hizmetlerinde ve tüm kentte istihdam koşullarının iyileştirilmesi ve emek gücünün değerinin yükseltilmesi…

10- Korumacılık

Çevre, doğal yaşam ve tarihsel-kültürel mirasın ve varlıkların metalaşmadan kurtarılarak toplumsal miras olarak geleceğe bırakılması…

                11- Gelişmeye açık olma;

Günümüzde kapitalizmin yarattığı çok boyutlu tahribata karşı hem ulusal düzeyde hem de Dünya’da süren arayışın ve çok sayıdaki uygulamanın izlenmesi ve ilham alınması…

 

Toplumcu Belediyecilik kategorisindeki diğer başlıklar
YAYED Yerel Yönetim Araştırma Yardım ve Eğitim Derneği Ziya Gökalp Caddesi, No.30 Kat.5 D.17 06420 Kızılay / Ankara, (312) 430 35 60, yayedder@gmail.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2012
Web Tasarım